Thứ ba 11/08/2020 20:11

Tổng cục Thuế: Ngăn chặn nhũng nhiễu trong thanh kiểm tra thuế

25/08/2019 11:49
Để thanh tra, kiểm tra thuế ngày càng hiệu quả, ngành Thuế liên tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương, quán triệt đội ngũ công chức làm công tác thanh tra thực hiện đúng quy định pháp luật, tránh gây phiền hà, nhũng nhiễu cho người dân và doanh nghiệp.
Chuyển từ hóa đơn giấy sang điện tử, doanh nghiệp “than” khó! Tính thuế thu nhập cá nhân đối với các giao dịch chuyển nhượng nhà, đất Tăng cường các biện pháp chống gian lận xuất xứ, lẩn tránh thuế

Theo số liệu mới nhất của Tổng cục Thuế, tính đến hết tháng 7, toàn ngành Thuế ước thực hiện được 42.784 cuộc thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế; thực hiện kiểm tra được 219.318 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế. Đáng chú ý là hoạt động thanh tra 214 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết. Số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra là 6.748  tỉ đồng. Trong đó truy thu, truy hoàn và phạt 837 tỉ đồng; giảm lỗ 2.774 tỉ đồng; giảm khấu trừ 11 tỉ đồng và điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 3.123 tỉ đồng. Đồng thời, công tác thanh tra, kiểm tra xác định lại giá thị trường đối với giao dịch liên kết đã truy thu 236 tỉ đồng, giảm lỗ 1.088 tỉ đồng, điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 2.942 tỉ đồng.

tong cuc thue ngan chan nhung nhieu trong thanh kiem tra thue
Ngành Thuế tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác thanh tra thuế. Ảnh minh hoạ.

Qua đó, tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra ước đạt 24.237 tỉ đồng. Trong đó, tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 6.724 tỉ đồng; giảm khấu trừ là 1.105 tỉ đồng; giảm lỗ là 16.406 tỉ đồng.

Theo kế hoạch, năm 2019, ngành Thuế phấn đấu thanh tra, kiểm tra đạt tối thiểu 19% số lượng doanh nghiệp thuộc diện quản lý thuế. Chính vì vậy, ngay từ đầu năm, ngành Thuế đã có các biện pháp đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra thuế, thực hiện thanh tra theo trọng điểm các ngành có rủi ro cao về thuế và những sắc thuế có nguy cơ thất thu.

Tổng cục Thuế cũng liên tục yêu cầu các cục thuế nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Theo đó, ngoài việc cơ quan Thuế phải đẩy mạnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, phòng ngừa vi phạm, nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ và uy tín của người làm công tác thanh tra, kiểm tra, Tổng cục Thuế cũng chỉ đạo các cục thuế tổ chức quán triệt, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc việc chấp hành nghiêm quy định về những việc công chức, viên chức không được làm.

Tổng cục Thuế cũng quán triệt các cục thuế thực hiện nghiêm pháp luật về công vụ, công chức, pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; thực hiện nghiêm quy trình chuyên môn nghiệp vụ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, nâng cao đạo đức nghề nghiệp của công chức, viên chức thanh tra trong thực thi công vụ, nhiệm vụ.

Đặc biệt, Tổng cục Thuế yêu cầu các cục thuế thực hiện tốt quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị; quy tắc ứng xử của cán bộ thanh tra, nhất là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, của công chức, viên chức thanh tra trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, trong thực hiện nhiệm vụ thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc, tài sản công; cụ thể hóa nhiệm vụ, trách nhiệm của từng công chức, viên chức…

Hiện nay, để công tác thanh tra, kiểm tra được minh bạch, hiệu quả, Tổng cục Thuế đang từng bước đưa các ứng dụng công nghệ thông tin vào áp dụng trong quá trình quản lý và thanh tra, kiểm tra thuế. Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế cũng tiếp tục nâng cấp ứng dụng hỗ trợ thanh tra kiểm tra phục vụ công tác báo cáo, tổng hợp, giải quyết tố cáo; nâng cấp ứng dụng kiểm soát số lượng và chất lượng báo cáo tài chính; xây dựng và hoàn thiện một số quy chế, quy trình để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của công tác thanh tra, kiểm tra. 

Tổng cục Thuế đã chỉ đạo các cục thuế huy động nguồn nhân lực tối đa cho thanh tra, kiểm tra. Các cục thuế lập kế hoạch triển khai cụ thể, giao việc và kiểm soát công việc của từng phòng, bộ phận. Hàng tháng, hàng quý, các đơn vị có đánh giá kết quả, với mục tiêu phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019.

Diệu Anh (T/H)
Xem phiên bản mobile