Công ty Cổ phần phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Bắc Giang

Từng bước xanh hóa, hướng đến Kinh tế tuần hoàn Khu công nghiệp

19/01/2024 11:09 Hạ tầng bảo vệ môi trường
Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Bắc Giang hiện là đơn vị quản lý, vận hành và làm chủ đầu tư hạ tầng 02 khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Với mục tiêu chung của cả nước và chiến lược thu hút đầu tư, hướng đến phát thải ròng bằng 0 và từng bước xây dựng, triển khai mô hình KCN kinh tế tuần hoàn (KTTH) trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, với những nỗ lực của tập thể lãnh đạo, người lao động của công ty đã có những kết quả tích cực.

Công tác bảo vệ môi trường luôn được ưu tiên

Công ty hiện đang quản lý, vận hành và làm chủ đầu tư hạ tầng 02 KCN: KCN Đình Trám, huyện Việt Yên, diện tích 92,5 ha và KCN Song Khê – Nội Hoàng (phía Bắc), xã Song Khê, thành phố Bắc Giang diện tích 105ha. Các Khu công nghiệp do Công ty làm chủ đầu tư đã được đầu tư xây dựng đồng bộ, hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch được duyệt, lấp đầy 100% diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê, là địa chỉ tin cậy cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước thực hiện các dự án đầu tư, sản xuất kinh doanh.

Từng bước xanh hóa, hướng đến Kinh tế tuần hoàn Khu công nghiệp
Cổ phần phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Bắc Giang hướng đến việc từng bước xây dựng và triển khai mô hình KTTH tại các KCN mà doanh nghiệp đang quản lý, vận hành và làm chủ đầu tư

Xác định công tác bảo vệ môi trường là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, tập thể Ban Lãnh đạo Công ty luôn chú trọng đến công tác bảo vệ môi trường trong Khu công nghiệp. Hiện nay, Công ty đã đầu tư xây dựng và đưa vào vận hành Trạm xử lý nước thải tự động với công suất 2000m3/ngày đêm/trạm tại Khu công nghiệp Đình Trám và Khu công nghiệp Song Khê – Nội Hoàng (phía Bắc), đảm bảo chất lượng nước thải đầu ra đều đạt QCVN 40:2011/BTNMT cột A.

Năm 2021, Công ty tiếp tục đầu tư xây dựng trạm xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Song Khê – Nội Hoàng (phía Bắc), giai đoạn 2, công suất 8.000 m3/ngày đêm, chất lượng nước thải đầu ra đạt QCVN 40:2011/BTNMT cột A, dự kiến năm 2024 sẽ đưa vào khai thác vận hành chính thức.

Hàng năm, Công ty luôn tổ chức, tuyên truyền vận động cán bộ, nhân viên người lao động trong công ty cũng như trong các doanh nghiệp trong KCN do Công ty quản lý chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, tích cực hưởng ứng các chương trình bảo vệ môi trường như: “hưởng ứng giờ trái đất”’ ;“Tết trồng cây”; “chương trình làm cho thế giới sạch hơn”...

Từng bước xanh hóa, hướng đến Kinh tế tuần hoàn Khu công nghiệp
Công ty đã đầu tư và vận hành ổn định các hệ thống xử lý nước thải công nghiệp của các KCN và hướng tới tuần hoàn nước sau hệ thống xử lý của KCN

Hướng đến KTTH các KCN

Kinh tế tuần hoàn đã và đang được xem là giải pháp tối ưu để áp dụng, thực hiện tại các KCN. Trước chủ trương lớn của Chính phủ cũng như chiến lược phát triển kinh tế của tỉnh nhà, Ban lãnh đạo Công ty đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn tìm hiểu, nghiên cứu về các mô hình cộng sinh trong KCN, việc áp dụng KTTH trong các KCN để thực hiện triển khai phù hợp với tình hình thực tế tại các KCN mà công ty đang vận hành, quản lý. Trong đó, chú trọng vào các nội dung như:

Thúc đẩy sản xuất và sử dụng năng lượng tái tạo cao hơn tại các doanh nghiệp đang hoạt động tại các KCN;

Công ty đã thực hiện tốt công tác đầu tư vào cơ sở hạ tầng của KCN và cung cấp dịch vụ để tối ưu hóa việc xử lý nước thải công nghiệp; tuyên truyền, vận động, phổ biến các chiến lược, chính sách của nhà nước, của tỉnh về công tác bảo vệ môi trường, cộng sinh trong sản xuất đến với các doanh nghiệp.

Đang từng bước xây dựng mô hình và vận động các doanh nghiệp trong KCN tạo ra một mạng lưới cộng sinh và cho phép trao đổi chất thải và phụ phẩm của các doanh nghiệp để giảm thiểu tối đa nguồn tài nguyên đầu vào cũng như hạn chế mức thấp nhất lượng chất thải sau sản xuất.

Xử lý rác thải bằng cách khuyến khích các công ty thành phần tích hợp các thiết kế tuần hoàn và sử dụng các công nghệ thân thiện với môi trường trong các cơ sở sản xuất của họ.

Đầu tư, hoàn thiện và đưa vào vận hành ổn định hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn để từ đó tiến tới lộ trình tuần hoàn nước thải sau xử lý để phục vụ nhu cầu về nguồn nước của các doanh nhiệp.

Từng bước xanh hóa, hướng đến Kinh tế tuần hoàn Khu công nghiệp
Cơ sở hạ tầng của các KCN đáp ứng tốt nhất yêu cầu của các nhà đầu tư thứ cấp tại KCN

Sau 20 năm xây dựng và phát triển, Công ty CP Phát triển hạ tầng KCN Bắc Giang là một trong những đơn vị uy tín, có nhiều đóng góp quan trọng trong việc thu hút nguồn đầu tư, phát triển hạ tầng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà và được các đối tác, khách hàng đánh giá cao trong công tác bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan khu công nghiệp Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp. Ban lãnh đạo cùng tập thể cán bộ nhân viên Công ty CP Phát triển hạ tầng KCN Bắc Giang nỗ lực để tạo dựng môi trường đầu tư minh bạch, hấp dẫn và thuận lợi nhất cho đối tác, khách hàng để thời gian tới sẽ có nhiều đóng góp hơn nữa vào sự nghiệp Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa và hướng tới việc xây dựng mô hình KTTH tại các KCN.

Nguyễn Quang
Xin chờ trong giây lát...

Cả nước đồng lòng hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

Phiên bản di động