Thứ năm 09/04/2020 12:25

Ưu tiên xây dựng dữ liệu tại các khu vực có thiệt hại nhiều về thiên tai

11/09/2019 15:56
Tại cuộc họp rà soát "Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình cập nhật phân vùng rủi ro thiên tai, lập bản đồ cảnh báo thiên tai, đặc biệt là các thiên tai liên quan đến bão, nước dâng do bão, lũ, lũ quét, sạt lở đất, hạn hán, xâm nhập mặn", Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành nhấn mạnh tới yêu cầu xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung, trong đó quan tâm tới xây dựng dữ liệu ở các khu vực có thiệt hại nhiều về thiên tai.
Tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 7/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình cập nhật phân vùng rủi ro thiên tai, lập bản đồ cảnh báo thiên tai, đặc biệt là các thiên tai liên quan đến bão, nước dâng do bão, lũ, lũ quét, sạt lở đất, hạn hán, xâm nhập mặn nhằm mục tiêu đánh giá được mức độ rủi ro đối với các loại hình thiên tai có tần suất xuất hiện cao hàng năm như bão, nước dâng do bão, lũ, lũ quét, sạt lở đất, hạn hán, xâm nhập mặn; xây dựng được các bản đồ phân vùng rủi ro thiên tai và bản đồ cảnh báo thiên tai; xây dựng được cơ sở dữ liệu về thiên tai và rủi ro thiên tai.

uu tien xay dung du lieu tai cac khu vuc co thiet hai nhieu ve thien tai
Quan tâm xây dựng dữ liệu ở các khu vực có thiệt hại nhiều về thiên tai.

Theo Tổng cục Trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn Trần Hồng Thái, các nội dung, nhiệm vụ trong dự thảo kế hoạch được xây dựng trên cơ sở bám sát các mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ và sản phẩm của chương trình được nêu tại Quyết định số 705/QĐ-TTg và kế thừa các kết quả đã đạt được của các chương trình, đề án, dự án trong và ngoài Bộ có liên quan.

Đối với mỗi loại thiên tai, các nội dung của kế hoạch thực hiện tập trung vào hai nhóm nhiệm vụ trọng tâm gồm: 

Lập bản đồ phân vùng thiên tai: Thực hiện các nội dung như điều tra, khảo sát, thu thập các thông tin về thiên tai, thiệt hại, biện pháp phòng tránh, các thông tin về dân cư, cơ sở hạ tầng, điều kiện tự nhiên, thảm phủ...; phân cấp, phân vùng mức độ ảnh hưởng của thiên tai; xác định mức độ hiểm họa, phơi bày, khả năng dễ bị tổn thương, khả năng chống chịu, thích ứng đối với từng loại thiên tai chi tiết cho các huyện làm cơ sở để xác định, phân cấp, thành lập các bản đồ phân vùng rủi ro thiên tai chi tiết đến xã, huyện. 

Lập bản đồ cảnh báo tác động thiên tai: Thực hiện việc xây dựng các hệ thống dự báo, cảnh báo tác động và rủi ro thiên tai thời gian thực dựa trên mối nguy hiểm của thiên tai, các tác động tiềm năng của thiên tai đối với các hoạt động kinh tế - xã hội. Trọng tâm là thực hiện các nội dung điều tra khảo sát, nghiên cứu chuyên sâu về khả năng tác động của từng loại thiên tai đối với từng địa phương, lĩnh vực để dự báo chi tiết các tác động, tổn thương, rủi ro đối với con người và sự phát triển kinh tế - xã hội tương ứng với các mức độ nguy hiểm vật lý của từng loại thiên tai; xây dựng các mô hình dự báo cường độ thiên tai theo hướng hiện đại, thời gian thực; xây dựng mô hình dự báo, cảnh báo chi tiết tác động của thiên tai đến các đối tượng cụ thể và lập bản đồ cảnh báo tác động thiên tai và rủi ro thiên tai chi tiết đến huyện, xã; triển khai ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác dự báo, cảnh báo tác động của thiên tai, đặc biệt là bài toán xử lý thông tin trong bối cảnh của bài toán dữ liệu lớn.

Kế hoạch được phân chia thành 02 giai đoạn: Giai đoạn 2018 - 2020, tập trung thực hiện 3 nhiệm vụ chính là xây dựng hệ thống thiết lập bản đồ dự báo, cảnh báo tác động và rủi ro thiên tai áp thấp nhiệt đới, bão, nước dâng do bão thời gian thực; phân vùng rủi ro thiên tai và lập bản đồ cảnh báo rủi ro thiên tai do lũ và ngập lụt và xây dựng quy trình, công nghệ lập bản đồ báo cảnh báo sớm lũ quét, sạt lở đất cho khu vực trung du và miền núi Việt Nam. 

Giai đoạn 2021 - 2025 và các năm tiếp theo, tiếp tục thực hiện các nội dung, nhiệm vụ liên quan đến phân vùng rủi ro thiên tai, lập bản đồ cảnh báo thiên tai: áp thấp nhiệt đới, bão, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa tại khu vực miền núi, đồng thời triển khai các nhiệm vụ phân vùng rủi ro thiên tai, lập bản đồ cảnh báo thiên tai đối với các thiên tai nắng nóng, hạn hán và xâm nhập mặn, mưa lớn, dông lốc, sét, mưa đá, rét hại, sương muối và đa thiên tai.

Mai Hoa
Xem phiên bản mobile