Thứ hai 08/03/2021 10:11

Văn bản hợp nhất Nghị định về thoát nước và xử lý nước thải

06/05/2020 10:53
Ngày 27/04/2020, Bộ Xây dựng ban hành văn bản hợp nhất số 13/VBHN/BXD  Nghị định về thoát nước và xử lý nước thải.
Điều kiện kinh doanh dịch vụ sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải
van ban hop nhat nghi dinh ve thoat nuoc va xu ly nuoc thai
Dự án thoát nước và xử lý nước thải đô thị, khu dân cư được hưởng ưu đãi về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2014 của Chính phủ về Thoát nước và xử lý nước thải có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 98/2019/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2020.

Nghị định này quy định về hoạt động thoát nước và xử lý nước thải tại các đô thị, các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu dân cư nông thôn tập trung; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân và hộ gia đình có hoạt động liên quan đến thoát nước và xử lý nước thải trên lãnh thổ Việt Nam.

Trên cơ sở nguyên tắc, dịch vụ thoát nước đô thị, khu dân cư nông thôn tập trung là loại hình hoạt động công ích, được nhà nước quan tâm, ưu tiên và khuyến khích đầu tư nhằm đáp ứng yêu cầu thoát nước và xử lý nước thải, bảo đảm phát triển bền vững; người gây ô nhiễm phải trả tiền xử lý ô nhiễm..., Nghị định đưa ra các quy định về: Đầu tư phát triển hệ thống thoát nước; Quản lý, vận hành hệ thống thoát nước; Đấu nối hệ thống thoát nước; Giá dịch vụ thoát nước; Trách nhiệm quản lý nhà nước về thoát nước và xử lý nước thải…

Xem chi tiết Nghị định số 13/VBHN/BXD  về thoát nước và xử lý nước thải tại đây.

Quang Minh
Xem phiên bản mobile