Xử phạt gần 1 tỷ đồng, đình chỉ 4,5 tháng hoạt động gây ô nhiễm môi trường đối với Công ty môi trường Thái Nguyên

02/08/2023 11:31 Chính sách - Pháp luật
Theo thông tin từ Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường, mới đây Thanh tra Bộ ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty cổ phần Môi trường Thái Nguyên với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng, đồng thời đình chỉ hoạt động thải bụi, khí thải gây ô nhiễm môi trường phát sinh từ 02 lò đốt chất thải rắn sinh hoạt trong thời gian 4,5 tháng.

Cụ thể, ngày 26/7/2023 Chánh Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 66/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh bảo vệ môi trường đối với Công ty Cổ phần Môi trường Thái Nguyên, địa chỉ trụ sở chính: Xóm Cầu Giao, xã Minh Đức, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần do Phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp lần đầu ngày 11/10/2012, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 06/6/2019.

Công ty đã có các hành vi vi phạm: Xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 10 lần trở lên trong trường hợp thải lượng nước thải từ 05 m3/ngày đến dưới 10 m3/ngày (24 giờ), quy định tại điểm b khoản 6 Điều 18 và khoản 7 Điều 18 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022;

Thải bụi, khí thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 03 lần trở lên trong trường hợp lưu lượng khí thải 18.263 m3/giờ, quy định tại điểm đ khoản 5 Điều 21 và khoản 7 Điều 21 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Hình thức xử phạt chính bằng tiền với tổng số tiền là 954.700.000 đồng (Chín trăm năm mươi tư triệu, bảy trăm nghìn đồng) và đình chỉ hoạt động thải bụi, khí thải gây ô nhiễm môi trường phát sinh từ 02 lò đốt chất thải rắn sinh hoạt trong thời hạn 4,5 tháng kể từ ngày nhận được Quyết định, quy định tại điểm a khoản 8 Điều 21 của Nghị định số 45/2022/NĐ-CP.

Nguyễn Quang
Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động