Thứ hai 25/09/2023 07:03
Dòng sự kiện

Yên Bái: Chú trọng trong công tác bảo vệ, phát triển rừng theo hướng bền vững

14/07/2022 08:18
Từ đầu năm 2022 đến nay, Chi cục Kiểm lâm Yên Bái đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai đồng bộ các giải pháp, kế hoạch nhằm tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, phát triển vốn rừng; đồng thời, Chi cục đã tăng cường kiểm lâm về cơ sở tham mưu giúp chính quyền các địa phương làm tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng (BVR), quản lý lâm sản và phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR).

Chú trọng trong công tác bảo vệ rừng

Theo đó, Chi cục Kiểm lâm Yên Bái đã tham mưu cho các địa phương quan tâm và thực hiện tốt trách nhiệm quản lý nhà nước về lâm nghiệp; kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững; củng cố kiện toàn các tổ, đội PCCCR ở các thôn, bản; phối hợp với kiểm lâm lồng ghép các hội nghị tuyên truyền về BVR, PCCCR; tổ chức ký cam kết BVR và PCCCR tới người dân. Đồng thời, tăng cường tuần tra; hướng dẫn kỹ thuật đốt nương làm rẫy, tu sửa hệ thống đường ranh cản lửa tại các khu vực, vùng trọng điểm cháy rừng.

Yên Bái: Chú trọng trong công tác bảo vệ, phát triển rừng theo hướng bền vững
Toàn tỉnh Yên Bái hiện có trên 433.616 ha rừng, trong đó rừng tự nhiên là 213.880 ha, rừng trồng 219.736,5 ha, tỷ lệ che phủ đạt 63%.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, công tác quản lý, BVR và phát triển rừng đạt được nhiều kết quả tích cực. Theo số liệu của Chi cục Kiểm lâm Yên Bái, đến hêt tháng 5/2022, các địa phương trong tỉnh đã trồng mới được 13.708 ha rừng, đạt 88,4% kế hoạch; trong đó, trồng rừng tập trung được 9.192,9 ha; trồng cây phân tán quy đổi diện tích được 4.515,2 ha; tình trạng khai thác, buôn bán, vận chuyển, chế biến, tàng trữ lâm sản và động vật rừng trái phép trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm soát.

Trong 5 tháng đầu năm, toàn tỉnh phát hiện và xử lý 71 vụ vi phạm lâm luật, tịch thu 23,679 m3 gỗ các loại; xử phạt hành chính, bán hàng tịch thu được trên 643 triệu đồng. Đặc biệt, tại các huyện vùng cao như Trạm Tấu, Mù Cang Chải, ý thức BVR của người dân được nâng lên đáng kể, đặc biệt là công tác PCCCR.

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương, tình trạng phá rừng làm nương rẫy ở 2 địa phương này đã giảm đáng kể, từ đầu năm tới nay, trên địa bàn không để xảy ra cháy rừng.

Cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn tình trạng phát, phá, xâm lấn đất rừng, khai thác rừng trái pháp luật, đốt rừng làm nương rẫy của người dân vẫn còn xảy ra ở một số địa phương. Công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trong BVR cho người dân, nhất là người dân các xã vùng cao, vùng sâu chưa được thường xuyên. Chính quyền một số địa phương còn xem nhẹ công tác quản lý, BVR chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp. Diện tích rừng trồng được cấp chứng chỉ FSC hoặc chứng nhận hữu cơ còn chậm. Giá trị thu nhập trên đơn vị rừng trồng thấp, năng suất rừng trồng chưa cao, chủ yếu vẫn là rừng gỗ nhỏ, chưa đáp ứng nhu cầu cơ bản về nguyên liệu gỗ lớn phục vụ ngành công nghiệp chế biến và xuất khẩu...

Để khắc phục tình trạng trên, thời gian tới, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền các cấp tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức; kiểm tra, truy quét phát hiện, ngăn chặn kịp thời các vụ việc về mua bán, vận chuyển lâm sản, động vật rừng trái pháp luật, kiên quyết xóa bỏ "điểm nóng” về phá rừng và khai thác lâm sản trái pháp luật. Đồng thời sẽ phối hợp với các cơ quan bảo vệ pháp luật xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm các quy định của pháp luật về bảo vệ rừng.

Yên Bái: Chú trọng trong công tác bảo vệ, phát triển rừng theo hướng bền vững
Lực lượng Kiểm lâm Yên Bái tuần tra kiểm soát, bảo vệ rừng.

Cùng với đó sẽ tham mưu, phối hợp với cơ quan chức năng liên quan tăng cường đẩy mạnh phát triển kinh tế lâm nghiệp hàng hóa theo chuỗi giá trị sản phẩm; trong đó, thực hiện tốt các chính sách đầu tư, hỗ trợ như dịch vụ môi trường rừng, khoán khoanh nuôi tái sinh BVR, trồng rừng, chăm sóc rừng, cấp chứng chỉ rừng FSC, canh tác quế bền vững được triển khai sâu rộng, góp phần tạo sinh kế, nâng cao thu nhập tạo ra động lực để người dân tham gia tích cực hơn cùng nhà nước trong công tác bảo vệ và phát triển rừng.

Chiến lược phát triển rừng bền vững

Tỉnh Yên Bái có nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển lâm nghiệp, những năm qua, ngoài việc làm tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng, công tác phát triển rừng được địa phương đặc biệt được chú trọng. Yên Bái đã quy hoạch hình thành vùng trồng rừng gỗ lớn, rừng kinh tế đáp ứng cho chế biến, nhất là khi thực hiện chính sách chi trả DVMTR, sản xuất lâm nghiệp đã có bước chuyển quan trọng, từ lâm nghiệp truyền thống sang lâm nghiệp xã hội và trở thành một ngành kinh tế quan trọng. Năm 2021, toàn tỉnh đã giao khoán, bảo vệ 231.759 ha rừng (122.491 ha rừng phòng hộ, 29.224 ha rừng đặc dụng, 80.043,9 ha rừng sản xuất); thực hiện chăm sóc tốt trên 50.000 ha rừng (2.438 ha rừng phòng hộ, 47.652 ha rừng trồng sản xuất).

Bên cạnh đó, nhân dân và các công ty lâm nghiệp, các tổ chức xã hội trồng mới 16.000 ha rừng các loại. Tình trạng khai thác, buôn bán, vận chuyển, chế biến, tàng trữ lâm sản trái phép đã cơ bản được kiểm soát; các vụ việc vi phạm được xử lý kịp thời, đúng pháp luật; chính sách chi trả phí DVMTR đã tạo nên bước chuyển quan trọng trong nhận thức và cách làm của người dân từ sản xuất lâm nghiệp truyền thống sang lâm nghiệp xã hội và nay đã trở thành một ngành kinh tế quan trọng.

Bên cạnh đó, phí DVMTR là một nguồn tài chính quan trọng góp phần làm giảm áp lực cho việc bố trí cân đối ngân sách nhà nước dành cho sự nghiệp BVPTR. Từ nguồn lực này, đã mang lại lợi ích lớn cho một bộ phận người dân sống gần rừng và sống bằng nghề rừng, nhất là ở vùng cao, vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Trong năm 2021, Quỹ BVPTR đã tổ chức ký kết 3 hợp đồng ủy thác chi trả DVMTR là Thủy điện Đồng Sung, Thủy điện Thác Cá 2, Thủy điện Thác Cá 1 thuộc Công ty TNHH Xuân Thiện. Hết năm 2021, toàn tỉnh đã ký 50 hợp đồng; tổng số tiền đã thu năm 2021 là trên 121 tỷ đồng, tăng 10,4% so với năm 2020; trong đó, thu ủy thác từ Quỹ BVPTR Việt Nam là trên 78 tỷ đồng, thu nội tỉnh là trên 43 tỷ đồng.

Cũng trong năm 2021, đã chi tiền phí DVMTR cho các chủ rừng đủ điều kiện được hưởng DVMTR theo quy định là trên 102 tỷ đồng, tạm ứng tiền DVMTR năm 2021 là trên 30 tỷ đồng cho các chủ rừng. Trong đó, có 11 chủ rừng là tổ chức, doanh nghiệp với số tiền gần 70 tỷ đồng, tương ứng với diện tích rừng trên 114.000 ha, còn lại là chi trả đến tận tay cho các chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân có diện tích rừng nằm trong các lưu vực được chi trả phí DVMTR.

Ông Tô Xuân Quý - Giám đốc Quỹ BVPTR chia sẻ: Qua thời gian triển khai thực hiện chi trả phí DVMTR trên địa bàn tỉnh, người dân và các chủ rừng nằm trong lưu vực được chi trả phí DVMTR đã ý thức hơn trong phát triển, quản lý và bảo vệ rừng. Tình trạng xâm chiếm đất rừng, phá rừng, khai thác lâm sản trái phép gần như không còn xảy ra trong diện tích rừng được hưởng phí DVMTR. Cùng với đó, phí DVMTR còn là nguồn lực quan trọng giúp tăng thu nhập cho người trồng rừng, góp phần xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, nhất là ở vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Trao đổi với chúng tôi, ông Kiều Tư Giang, Chi cục trưởng Chi Cục kiểm lâm Yên Bái cho biết: Toàn tỉnh Yên Bái hiện chúng tôi có trên 433.616 ha rừng, trong đó rừng tự nhiên là 213.880 ha, rừng trồng 219.736,5 ha, tỷ lệ che phủ đạt 63%. Những năm qua, công tác bảo vệ và PCCCR trên địa bàn được đặc biệt chú trọng và thực hiện hiệu quả; công tác phát triển rừng, tăng độ che phủ rừng được tăng cường và là một trong các nhiệm vụ thường xuyên.

Cùng với đó, chính sách chi trả DVMTR địa phương đang triển khai không chỉ huy động được nguồn lực xã hội mà còn bổ sung thêm nguồn tài chính cho phát triển rừng, thực hiện chủ trương xã hội hóa nghề rừng, góp phần cải thiện sinh kế, ổn định đời sống, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của xã hội với công tác BVPTR. Qua đó, nâng cao năng lực quản lý, sử dụng và bảo vệ rừng cho các chủ rừng, góp phần thực hiện thành công chiến lược phát triển ngành lâm nghiệp của tỉnh Yên Bái theo hướng bền vững../.

Trần Chiến

Đọc nhiều

Xem phiên bản di động