Thứ tư 28/10/2020 15:05

Yêu cầu về hệ thống cấp thoát nước và vệ sinh môi trường cửa hàng xăng dầu

27/07/2020 21:07
Theo Thông tư số 15/2020/TT-BCT do Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu, có hiệu lực từ 01/01/2021, nước thải nhiễm dầu của cửa hàng xăng dầu phải được thu gom theo hệ thống rãnh thoát riêng.
Dự thảo sửa đổi một số quy định về kinh doanh xăng dầu
yeu cau ve he thong cap thoat nuoc va ve sinh moi truong cua hang xang dau
Các cửa hàng của Công ty xăng dầu khu vực III luôn đảm bảo các quy định về an toàn PCCN.

Cụ thể, đối với cửa hàng xăng dầu trên mặt đất, nước sinh hoạt, nước chữa cháy tại cửa hàng xăng dầu được lấy từ nguồn nước công cộng, nước ngầm hoặc nước mặt. Có thể kết hợp đường ống cung cấp nước sinh hoạt và nước chữa cháy cho cửa hàng. Nước thải nhiễm dầu của cửa hàng phải được thu gom theo hệ thống rãnh thoát riêng có nắp đậy bằng tấm đan bê tông cốt thép có lỗ thoát khí hoặc tấm đan nan thép để tránh tích tụ hơi xăng dầu; phải bố trí bố bịt trước khi đấu nối hệ thống rãnh thoát nước thải nhiễm dầu vào hệ thống thoát nước chung; đồng thời phải được xử lý đáp ứng các quy định tại QCVN29:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của kho và cửa cửa hàng xăng dầu trước khi xả ra môi trường bên ngoài.

Các công cụ, chất thải đã nhiễm dầu phải được phân loại, lưu giữ, thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định tại Nghị định số 38/2015/NĐ0CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu; Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường; Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài nguyên & Môi trường về quản lý chất thải nguy hại.

Đối với cửa hàng xăng dầu trên mặt nước, nước thải nhiễm dầu của cửa hàng phải được thu gom theo hệ thống rãnh thoát riêng có nắp đậy chắc chắn, cõ lỗ thoát khí hoặc tấm đan nan thép để tránh tích tụ hơi xăng dầu; đồng thời phải được xử lý đáp ứng các quy định tại QCVN29:2010/BTNMT trước khi xả ra môi trường bên ngoài. Khi bơm rót nhiên liệu phải có công cụ để hứng xăng dầu thừa từ vòi bơm, không được để xăng dầu rơi xuống mặt nước. Các công cụ, chất thải đã nhiễm dầu phải được để vào thùng kín và xử lý theo quy định tại Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài nguyên & Môi trường về quản lý chất thải nguy hại.

Quang Minh
Xem phiên bản mobile