Thứ năm 13/08/2020 23:57

Bổ sung suất vốn đầu tư và mức chi phí xử lý chất thải rắn sinh hoạt

09/04/2020 21:53
Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 1271/BXD-KTXD gửi Kiểm toán Nhà nước hướng dẫn về việc bổ sung suất vốn đầu tư và mức chi phí xử lý chất thải rắn sinh hoạt đối với cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt có công suất lớn, sử dụng công nghệ tiên tiến.
Chính sách quản lý chất thải rắn sinh hoạt
bo sung suat von dau tu va muc chi phi xu ly chat thai ran sinh hoat
Xử lý hiệu quả chất thải rắn sinh hoạt để bảo vệ môi trường.

Công văn nêu rõ, suất vốn đầu tư xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt được Bộ Xây dựng công bố tại Quyết định số 1354/QĐ-BXD ngày 29/12/2017. Suất vốn đầu tư này được tính toán bằng phương pháp thống kê trên cơ sở dữ liệu thu thập từ các cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt có tính chất phổ biến, với trình độ công nghệ trung bình tiên tiến đã thực hiện trên phạm vi cả nước, phù hợp với khả năng huy động vốn đầu tư, mức thu nhập bình quân và GDP của Việt Nam.

Tại Quyết định số 1354/QĐ-BXD, Bộ Xây dựng đã công bố suất vốn đầu tư và mức chi phí xử lý chất thải rắn sinh hoạt các cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ đốt với công suất xử lý đến 800 tấn/ngày, chưa có số liệu của dự án có công suất 4.000 tấn/ngày đêm xử lý bằng công nghệ đốt phát điện.

Bộ Xây dựng sẽ thu thập số liệu về vốn đầu tư và mức chi phí của các cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt có công nghệ tiên tiến như công nghệ đốt hoặc khí hóa, có thu hồi năng lượng để phát điện, công suất lớn đã đầu tư và vận hành…, để tính toán, công bố bổ sung suất vốn đầu tư và mức chi phí xử lý chất thải rắn sinh hoạt phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay.

Thu Vân
Xem phiên bản mobile