Điện Biên: Đa dạng các hình thức truyền thông chống rác thải nhựa

15/04/2024 11:22 Phát triển Công nghiệp môi trường
Nhằm tạo sức lan tỏa phong trào xử lý rác thải và chống rác thải nhựa, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên đã triển khai các phong trào, hoạt động bảo vệ môi trường gắn với xử lý rác thải và chống rác thải nhựa. Nhiều việc làm thiết thực đã đem lại ý nghĩa, có sức lan tỏa tạo hiệu ứng sâu rộng, nâng cao ý thức tự giác của mỗi người dân trong việc bảo vệ môi trường ở địa phương.

Những năm qua, nhiều cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã chung tay triển khai các phong trào, hoạt động nhằm hạn chế và đẩy lùi rác thải nhựa. Tạo lập thói quen "nói không" với rác thải nhựa ở công sở và gia đình bắt đầu từ những việc làm cụ thể là một trong những thực hiện nhưng mang lại hiệu quả thiết thực.

Ðể hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường do rác thải nhựa gây ra, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh Điện Biên bằng các hoạt tuyên truyền đa dạng, phong phú như tổ chức họp dân, tọa đàm, mít-tinh, phối hợp với các tổ chức thành viên tăng cường công tác tuyên truyền, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường gắn với thực hiện phong trào “chống rác thải nhựa”; trong đó nhiệm vụ bảo vệ môi trường ở từng cộng đồng dân cư và ngay từ hộ gia đình.

Bên cạnh đó, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam các cấp chỉ đạo cơ quan, đơn vị hạn chế sử dụng nước uống đóng chai nhựa sử dụng một lần và ống hút nhựa trong tất cả các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, sự kiện của cơ quan, thay vào đó sử dụng các vật dụng khác như: Ly sứ, thủy tinh, các vật liệu dễ phân hủy.

Phối hợp với các cơ quan báo chí xây dựng chuyên trang, bài viết, chuyên mục, phóng sự liên quan về tác hại của chất thải nhựa, túi nilon ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe cộng đồng, vận động người dân bỏ dần thói quen dùng chất thải nhựa sử dụng một lần và túi ni lon khó phân hủy.

Đồng thời, tuyên truyền, vận động và hướng dẫn đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng thực hiện các chương trình, kế hoạch, xây dựng các mô hình khu dân cư bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu, tổ tự quản bảo vệ môi trường gắn với phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu”; phong trào “Chống rác thải nhựa”; Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Người dân tích cực tham gia bảo vệ môi trường
Người dân tích cực tham gia bảo vệ môi trường

Từ những biện pháp truyền thông đa dạng đó, đến nay trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã có 30.564 lượt người tham gia, thu gom xử lý rác thải. Số lượng rác thải được thu gom gần 560,52 tấn; khơi thông 50.485m cống, rãnh thoát nước; phát quang 46 km bụi rậm, đường giao thông; trồng mới, thay thế và chăm sóc hơn 5000 cây xanh.

Từ những hiệu ứng tích cực đó, Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa, nhằm nâng cao ý thức, tự giác của người dân và cả cộng đồng trong bảo vệ môi trường. Đây là cơ sở để các địa phương trong tỉnh sớm hoàn thành tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

PV
Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động