Thứ bảy 11/07/2020 14:45

Đong đếm từng hạt mưa - Chắt chiu từng giọt nước

18/03/2020 17:13
Đó là thông điệp Ngày Nước thế giới và Ngày Khí tượng thế giới năm 2020, nhằm nhấn mạnh vai trò quan trọng của tài nguyên nước, quản lý bền vững nguồn nước, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu.
Khẩu hiệu tuyên truyền Ngày Nước thế giới và Ngày Khí tượng thế giới năm 2020
dong dem tung hat mua chat chiu tung giot nuoc

Khẩu hiệu “Đong đếm từng hạt mưa – Chắt chiu từng giọt nước” thể hiện rõ vấn đề quan tâm, định hướng và những hành động thiết thực của Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) hưởng ứng chủ đề “Khí hậu và nước”.

Nước ngọt rất quan trọng đối với sự sống. Trung bình, một người bình thường không thể sống sót nếu thiếu nước quá ba ngày. Nước còn rất cần thiết cho việc sản xuất thực phẩm, là thành phần không thể thiếu trong sản xuất hàng hóa, dịch vụ và cho môi trường sống của con người.

Thế giới đang đối mặt với những thách thức ngày càng lớn liên quan đến vấn đề về nước, như lũ lụt, hạn hán, cũng như những hạn chế trong việc tiếp cận nguồn nước sạch. Chỉ 0,5% lượng nước trên trái đất có thể sẵn sàng cho nhu cầu sử dụng của con người. 40% người dân thế giới bị ảnh hưởng bởi tình trạng khan hiếm nước. Yêu cầu cấp thiết hiện nay là cần phải tăng cường công tác quản lý, giám sát và dự báo các nguồn cung cấp nước; giải quyết được các vấn đề gây ra bởi sự mất kiểm soát, quá thiếu hụt hay quá ô nhiễm của nguồn nước.

Do vậy, năm nay, Ngày Khí tượng thế giới và Ngày Nước thế giới cùng chia sẻ chủ đề: Khí hậu và Nước. Chủ đề này tập trung vào công tác quản lý Khí hậu và Nước một cách nhịp nhàng và bền vững, do hai yếu tố này liên quan chặt chẽ với nhau. Khí hậu và Nước cùng là các yếu tố yếu tố trọng tâm của các mục tiêu toàn cầu về phát triển bền vững, biến đổi khí hậu và giảm thiểu rủi ro thiên tai.

Cùng chung tay với Ủy ban Nước Liên Hiệp Quốc và các đối tác quan trọng khác của Liên Hiệp Quốc, Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) sẽ thúc đẩy nhiều hoạt động và hướng tới hoàn thành Mục tiêu số 6 về Phát triển bền vững, trong đó tập trung vào nước sạch và vệ sinh môi trường.

WMO cam kết tám mục tiêu tham vọng dài hạn liên quan đến nước, bao gồm: Không ai bị động trước lũ lụt; Mọi người đều được chuẩn bị đối phó với hạn hán; Dữ liệu khí tượng, khí hậu và thủy văn hỗ trợ cho chương trình nghị sự an ninh lương thực; Dữ liệu chất lượng cao hỗ trợ cho nghiên cứu khoa học; Khoa học cung cấp nền tảng vững chắc cho hoạt động thủy văn; Chúng ta có đủ kiến thức thấu đáo về nguồn tài nguyên nước trên toàn cầu; Thông tin của hệ thống quan trắc toàn bộ chu trình thủy văn hỗ trợ cho phát triển bền vững; Kiểm soát tốt chất lượng nước.

Thúy Hà
Xem phiên bản mobile