Thứ tư 08/04/2020 15:23

Gia hạn thực hiện chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo GSP thêm 6 tháng

26/11/2019 09:06
Căn cứ tình hình thực tế triển khai và nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp xuất khẩu sang Liên minh châu Âu (EU), Na Uy, Thụy Sỹ và Thổ Nhĩ Kỳ, Bộ Công Thương đề xuất EU gia hạn thời hạn đăng ký mã số REX đối với Việt Nam thêm 6 tháng đến thời điểm cuối cùng là ngày 30/6/2020.
Hướng dẫn và đăng ký mã số REX
gia han thuc hien chung nhan xuat xu hang hoa theo gsp them 6 thang
Gia hạn thời hạn đăng ký mã số REX đến ngày 30/6/2020.

Cơ chế chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập của Liên minh châu Âu, Na Uy, Thụy Sỹ và Thổ Nhĩ Kỳ (gọi tắt là cơ chế REX) được áp dụng tại Việt Nam kể từ ngày 01/01/2019.

Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 38/2018/TT-BCT ngày 30/10/2018 quy định về quy trình đăng ký và thu hồi mã số chứng nhận xuất xứ hàng hóa (mã số REX). Thông tư số 38/2018/TT-BCT có hiệu lực kể từ ngày 14/12/2018 và đã được được đăng tải tại Hệ thống quản lý và cấp chứng nhận xuất xứ điện tử của Bộ Công Thương tại địa chỉ: http://www.ecosys.gov.vn. Bộ Công Thương đã ủy quyền cho Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tiếp nhận đăng ký mã số REX cho doanh nghiệp theo Quyết định số 4173/QĐ-BCT ngày 06/11/2018.

Căn cứ tình hình thực tế triển khai và nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp xuất khẩu sang Liên minh châu Âu (EU), Na Uy, Thụy Sỹ và Thổ Nhĩ Kỳ, Bộ Công Thương đã đề xuất EU gia hạn thời hạn đăng ký mã số REX đối với Việt Nam thêm 6 tháng đến thời điểm cuối cùng là ngày 30/6/2020.

Đề xuất này đã được EU chấp nhận và đăng tải chính thức tại địa chỉ: https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rules-origin/general-aspects-preferential-origin/arrangements-list/generalised-system-preferences/the_register_exporter_system_en.

Sau thời hạn ngày 30/6/2020, cơ quan hải quan EU, Na Uy, Thụy Sỹ và Thổ Nhĩ Kỳ không chấp nhận C/O mẫu A để cho hưởng ưu đãi thuế quan theo GSP. EU khuyến khích các doanh nghiệp tiến hành đăng ký mã số REX trong thời gian sớm nhất có thể.

Để đảm bảo tiến độ triển khai cơ chế REX tại Việt Nam, Bộ Công Thương thông báo thương nhân liên hệ với VCCI gần nhất để được hướng dẫn và đăng ký mã số REX theo nhu cầu.

Thúy Hà
Xem phiên bản mobile