Hà Tĩnh chi 60 tỷ đồng để bảo tồn đa dạng hóa sinh học đến năm 2030

01/10/2018 21:08 Tăng trưởng xanh
Nhằm bảo tồn, phát triển và sử dụng bền vững tài nguyên đa dạng hóa sinh học về nguồn gen, loài sinh vật và hệ sinh thái… để bảo vệ sức hỏa cho nhân dân, bảo vệ môi trường và giá trị đa dạng hóa sinh học, Hà Tĩnh đang triển khai thực hiện Nghị quyết số 90/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh về thông qua Quy hoạch Bảo tồn đa dạng hóa sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Theo thống kê, hiện nay tỉnh Hà Tĩnh có 218.259 ha rừng tự nhiên và 95.175 ha rừng trồng, có Vườn quốc gia Vũ Quang, Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ với 5.339 loài sinh vật, trong đó có 2.993 loài thực vật bậc cao, 213 loài thực vật bậc thấp, 1.095 loài thực vật có xương sống, 101 loài động vật nổi, 87 loại động vật đáy, và 850 loài côn trùng. Nhiều loại động thực vật đặc hữu, quý hiếm như: Sao La, Mang Lớn, gà Lôi Hà Tĩnh (đuối trắng), cá Sao Vũ Quang...

Hệ động vật tại Vườn Quốc gia Vũ Quang rất phong phú

Vì vậy, việc thực hiện Nghị quyết số 90/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh nhằm bảo tồn, phát triển và sử dụng bền vững tài nguyên đa dạng hóa sinh học về nguồn gen, loài sinh vật và hệ sinh thái… để bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, bảo vệ môi trường và giá trị đa dạng hóa sinh học.

 T. Vân tổng hợp
Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động