Hưng Yên: báo cáo công tác bảo vệ môi trường 2020 với nhiều khởi sắc

14/02/2021 00:00 Địa phương
Tổng kết công tác bảo vệ môi trường năm 2020 trên địa bàn tỉnh, chi cục bảo vệ môi trường đã có báo cáo những kết quả đạt được trong công tác bảo vệ môi trường với 38.42% số hộ gia đình thực hiện phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình; 100% các khu công nghiệp đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường; 100% các đô thị trên địa bàn tỉnh đã xây dựng được khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt tập trung…

hung yen bao cao cong tac bao ve moi truong 2020 voi nhieu khoi sac

Cải thiện môi trường nông thôn, đô thị…

Trong năm 2020, duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động 915 tổ vệ sinh môi trường tại thôn, khu dân cư với khoảng 2.369 người tham gia thu gom rác thải tại 100% số thôn, khu dân cư. Thành lập 10 hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp và Môi trường tại huyện Văn Giang, Phù Cừ, Kim Động. Thực hiện thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt hàng ngày tại các khu dân dư có tỉ lệ đô thị cao, trung tâm các huyện thị… có 76% chất thải rắn nông thôn được thu gom, xử lý.

Năm 2020, ngân sách tỉnh đã bố trí 120,9 tỷ đồng kinh phí sự nghiệp môi trường để thực hiện các nhiệm vụ như: phân bổ 86,6 tỷ cho các địa phương thực hiện nhiệm vụ về bảo vệ môi trường, tập trung chi cho các hoạt động bảo vệ môi trường; hỗ trợ 1,7 tỷ đồng cho các sở, ngành đoàn thể tỉnh tập huấn, tuyên truyền, phố biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường; chi 32,6 tỷ đồng thực hiện các chương trình, dự án, nhiệm vụ bảo vệ môi trường.

Trong năm, ngành tài nguyên môi trường cũng đã vận động, hỗ trợ dụng cụ, chế phẩm vi sinh cho 132.073 hộ gia đình tại 154/161 xã, phường, thị trấn, đạt 38,42% số hộ gia đình của tỉnh thực hiện phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình. Sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường hỗ trợ các địa phương để thu gom, vận chuyển, xử lý tại khu xử lý chất thải Đại Đồng được trên 29.413 tấn rác thải sinh hoạt; lò đốt rác thải Dị Sử, thị xã Mỹ Hào trong năm cũng đã xử lý được khoảng 10.483 tấn rác thải sinh hoạt; quản lý, vận hành 329 bãi chôn lấp, 145 điểm tập kết rác thải; 16 xe ô tô chuyên dụng vận chuyển rác thải, hỗ trợ xe thu gom rác; bàn giao 696 thùng HDPE 240 lít chứa rác tại các khu vực công cộng, trường học và 140 bể chứa bao bì hóa chất bảo vệ thực vật sau sử dụng trên các cánh đồng cho UBND các huyện quản lý, sử dụng.

Tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các hộ gia đình thực hiện việc phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình, sử dụng hiệu quả những vật dụng hỗ trợ từ chính quyền đối với các hộ gia đình góp phần cải thiện môi trường nông thôn, tiết kiệm chi phí, thời gian cho việc xử lý rác thải tập trung.

100% các đô thị trên địa bàn tỉnh đã xây dựng được khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt tập trung, các điểm tập kết, bãi chôn lấp rác thải hợp vệ sinh. Có 03 công trình thoát nước và xử lý nước thải khu dân cư được đầu tư, vận hành tại xã Toàn Thắng, huyện Kim Động công suất 450 m3 / ngày đêm; thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ công suất 470 m3/ngày đêm; thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi công suất 400m3/ngày đêm. Đặc biệt dự án mạng lưới và hệ thống xử lý nước thải thành phố Hưng Yên với công suất 6.300m3/ngày đêm đang chuẩn bị đi vào hoạt động sẽ góp phần tích cực trong xử lý nước thải của thành phố cũng như có được đánh giá khách quan về hiệu quả của hệ thống để có thể nhân rộng trên địa bàn tỉnh.

… đến bảo vệ môi trường công nghiệp.

Bảo vệ môi trường trong phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh được đặc biệt chú trọng. Trong năm 2020, Sở TN&MT đã thực hiện hiệu quả kế hoạch 01/KH-STNMT ngày 10/01/2020 và 23/KH-STNMT ngày 12/11/2020 về việc lấy mẫu giám sát 83 lượt cơ sở có lưu lượng xả thải lớn trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả.

Hiện tại 04/04 khu công nghiệp đi vào hoạt động có công trình xử lý nước thải tập trung đảm bảo xử lý đạ quy chuẩn kỹ thuật môi trường. 100% các cơ sở sản xuất, kinh doanh xây dựng mới đạt yêu cầu về bảo vệ môi trường; 90% chất thải nguy hại được xử lý, tiêu hủy, chôn lấp an toàn sau xử lý, tiêu hủy.

Phối hợp hiệu quả đối với UBND các huyện, thị, thành phố; Ban quản lý các KCN tỉnh; phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường – Công an tỉnh trong kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn.

Lập danh sách các cơ sở gây ô nhiễm môi trường, lộ trình thực hiện xử lý triệt để ô nhiễm môi trường cũng như tích cực hướng dẫn, giúp đỡ các cơ sở trong việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường.

Trong năm 2021, ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, nhiệm vụ đã đề ra cũng như tiếp tục công tác ngăn ngừa ô nhiễm môi trường trong việc góp ý kiến đối với các dự án đầu tư vào tỉnh, từ chối tiếp nhận các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; thẩm định chặt chẽ báo cáo đánh giá tác động môi trường…

hung yen bao cao cong tac bao ve moi truong 2020 voi nhieu khoi sac

Thu hút đầu tư vào tỉnh những ngành công nghiệp sạch, ít ô nhiễm; hạn chế tiếp nhận dự án sản xuất công nghiệp rời lẻ ở ngoài khu, cụm công nghiệp, tiến tới thực hiện không tiếp nhận dự án sản xuất công nghiệp rời lẻ ngoài khu, cụm công nghiệp.

Vận hành hiệu quả Trung tâm truyền nhận dữ liệu quan trắc tự động chất thải, giám sát các nguồn xả thải chất thải lớn trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục lấy mẫu giám sát môi trường theo kế hoạch đối với các cơ sở phát sinh chất thải lớn; các cơ sở là điểm nóng về ô nhiễm môi trường; các cơ sở gây ô nhiễm môi trường. Tích cực đôn đốc, hướng dẫn các doanh nghiệp trong diện bắt buộc lắp đặt hệ thống quan trắc online khí thải, nước thải và truyền dẫn dữ liệu về Trung tâm truyền nhận dữ liệu của Sở.

Thực hiện tốt, hiệu quả nguồn lực tài chính từ ngân sách nhà nước cho hoạt động bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục nhân rộng mô hình phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình; có quy định về việc thực hiện phân loại rác thải tại hộ gia đình. Kiến nghị với Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm triển khai thực hiện Đề án bảo vệ môi trường sông Bắc Hưng Hải, phối hợp với các cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội trong việc kiểm soát ô nhiễm, bảo vệ môi trường sông Bắc Hưng Hải.

Giang Nam
Xin chờ trong giây lát...

Cả nước đồng lòng hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

Phiên bản di động