Thứ tư 25/05/2022 23:13
Dòng sự kiện

Kế hoạch hỗ trợ giảm thiểu ô nhiễm trong chăn nuôi của tỉnh Vĩnh Phúc

06/10/2020 14:36
UBND tỉnh Vĩnh Phúc vừa ban hành Kế hoạch hỗ trợ giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2023.
Vĩnh Phúc: Siết chặt bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu
ke hoach ho tro giam thieu o nhiem trong chan nuoi cua tinh vinh phuc
Vĩnh Phúc sẽ hỗ trợ 50% chi phí mua chế phẩm sinh học để xử lý chất thải cho 400.000 con lợn.

Theo đó, tỉnh Vĩnh Phúc khuyến khích người dân sử dụng 4 chế phẩm sinh học trong chăn nuôi. Tỉnh sẽ hỗ trợ 35 tỷ đồng, kêu gọi người dân đóng góp gần 34 tỷ đồng để thực hiện mô hình.

Cụ thể, tỉnh hỗ trợ 50% chi phí mua chế phẩm sinh học để làm đệm lót sinh học cho 22,5 triệu con gà cho các hộ chăn nuôi có quy mô từ 500 con/lứa trở lên; hỗ trợ 50% chi phí mua chế phẩm sinh học để xử lý chất thải cho 400.000 con lợn cho các hộ chăn nuôi có quy mô từ 10 con trở lên.

Tỉnh Vĩnh Phúc cũng quyết định sẽ hỗ trợ 50% chi phí mua chế phẩm sinh học và nguyên liệu làm đệm lót để xử lý chất thải cho 6.000 con bò thịt cho các hộ chăn nuôi có quy mô từ 5 con trở lên; hỗ trợ 50% chi phí mua chế phẩm sinh học để xử lý chất thải cho 5.000 bò sữa cho các hộ chăn nuôi có quy mô từ 3 con trở lên.

Ngoài mức hỗ trợ chi phí cho 4 chế phẩm đưa vào chăn nuôi trên, tỉnh cũng sẽ thực hiện hỗ trợ kinh phí cho công tác tổ chức, triển khai thực hiện như: tổ chức các hội nghị triển khai và tham quan; chi phí quản lý, giám sát. Các mức chi hỗ trợ này sẽ được áp dụng theo điểm b, khoản 4, Điều 9, Thông tư số 75/2019/TT-BTC ngày 04/11/2019 của Bộ Tài chính.

Thời gian hỗ trợ giảm thiểu ô nhiễm môi trường chăn nuôi của tỉnh Vĩnh Phúc được thực hiện từ năm 2021 đến năm 2023.

Để thực hiện hiệu quả kế hoạch hỗ trợ này, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện kế hoạch; đồng thời tổng hợp, đánh giá kết quả đạt được và những khó khăn, vướng mắc báo cáo UBND tỉnh định kỳ 6 tháng và hằng năm.

Mai Hoa
Xem phiên bản di động