Thứ ba 26/01/2021 18:00

Khơi thông mạch máu xăng dầu B12

28/09/2018 19:59
Tính đến ngày 16/9/2018, Xí nghiệp Kho vận xăng dầu K132 đã hoàn thành đưa vào vận hành 02 dự án (Dự án Cải tạo công nghệ Kho xăng dầu Hải Dương và Dự án Sửa chữa, cải tạo tuyến ống X-H101 đoạn đầu ra Kho Xăng dầu Hải Dương).

Khu vực tập kết ống chờ lắp đặt

Năm 2018, theo chỉ đạo của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Công ty Xăng dầu B12 đã tập trung đầu tư cải tạo nhiều hạng mục công trình liên quan tới công nghệ kho và tuyến ống xăng dầu, đặc biệt là dự án cải tạo công nghệ Kho xăng dầu Hải Dương và tuyến ống X-H101 (đoạn tuyến ống đầu ra từ Kho xăng dầu Hải Dương đi đến Tổng kho xăng dầu Đức Giang (thuộc CTXD Khu vực I). Hai dự án lớn được triển khai quyết liệt, giải quyết triệt để những hạn chế trong công tác tiếp nhận xăng dầu tuyến trước vào Kho xăng dầu K132 và phải tạm gián đoạn việc bơm hàng từ Kho xăng dầu Hải Dương về Hà Nội, nhằm tạo sự linh hoạt trong công tác bơm chuyển xăng dầu, nâng cao khối lượng bơm chuyển cũng như đảm bảo chất lượng hàng hóa (đặc biệt đối với các mặt hàng xăng sinh học E5 Ron-92 và dầu Diezen cao cấp tiêu chuẩn 0,001S-V).

Công nhân đang thi công công trình

Ngày 11/9/2018, cả hai dự án trên đã được nghiệm thu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và tiến độ kế hoạch đề ra, thực hiện đấu nối xong công nghệ tuyến và chính thức đưa vào vận hành đảm bảo an toàn.


Có thể bạn quan tâm
Xem phiên bản mobile