Nghiên cứu sử dụng tro, xỉ làm vật liệu xây dựng, giảm phát thải ra môi trường

Nghiên cứu sử dụng tro, xỉ làm vật liệu xây dựng, giảm phát thải ra môi trường

Hiện, có thể nói tro, xỉ đã được sử dụng phần lớn làm vật liệu xây dựng trong sản xuất bê tông, gạch không nung, vật liệu xây lắp...góp phần tích cực trong công tác bảo vệ môi trường.
    Trước         Sau    
Xin chờ trong giây lát...

EPR: Định mức chi phí tái chế, bao nhiêu là phù hợp?

Phiên bản di động