Thứ bảy 16/10/2021 05:34
Sơn La:

Phê duyệt nhiệm vụ điều tra, đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của các sông suối chính

02/06/2020 16:42
UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành Quyết định số 1051/QĐ-UBND phê duyệt nhiệm vụ “Điều tra, đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của các sông suối chính trên địa bàn tỉnh và lập bản đồ phân vùng tiếp nhận nước thải của nguồn nước”.
Chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư phát triển hệ thống thoát nước
phe duyet nhiem vu dieu tra danh gia kha nang tiep nhan nuoc thai cua cac song suoi chinh

Triển khai điều tra, đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải một số suối chính nội tỉnh chảy qua đô thị, khu đông dân cư…

Theo đó, Dự án Điều tra, đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của các sông suối chính trên địa bàn tỉnh Sơn La sẽ được triển khai trên địa bàn 12 đơn vị hành chính của tỉnh, trong đó tập trung vào một số suối chính nội tỉnh chảy qua đô thị, khu đông dân cư, có nhiều hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước.

Mục tiêu của nhiệm vụ là điều tra, đánh giá tình hình xả nước thải, biến động số lượng, tổng lượng nước thải của các đối tượng xả nước thải, các nguồn xả nước thải vào nguồn nước, các nguồn tiếp nhận nước thải; đánh giá được hiện trạng xả nước thải của các nguồn thải; thống kê được các nguồn nước bị ô nhiễm cạn kiệt, suy thoái do các hoạt động xả nước thải trên địa bàn; đánh giá sơ bộ khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước. Từ đó, thành lập 7 bản đồ phân vùng tiếp nhận nước thải của nguồn nước. Đề xuất các giải pháp giảm thiểu tác động tiêu cực ảnh hưởng đến nguồn nước từ hoạt động xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh.

Thời gian thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2020-2022.

Sản phẩm của nhiệm vụ gồm: Báo cáo thuyết minh kết quả đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của các suối chính; 1 bộ bản đồ phân vùng khả năng tiếp nhận nước thải các suối chính tỷ lệ 1:100.000, 6 bộ bản đồ phân vùng khả năng tiếp nhận nước thải các suối chính trên địa bàn các huyện tỷ lệ 1:50.000; báo cáo thuyết minh kết quả đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước; báo cáo tổng hợp nhiệm vụ…

Thu Hà

Đọc nhiều

vinacapital-hoi-an
Xem phiên bản mobile