Thứ tư 07/06/2023 11:41
Dòng sự kiện

Phú Yên: Nhiều hoạt động giảm thiểu rác thải nhựa

17/07/2020 12:59
Nhằm chung tay hành động giải quyết vấn đề rác thải nhựa, tỉnh Phú Yên đã phát động và đồng loạt triển khai nhiều hoạt động tích cực để giảm thiểu rác thải nhựa ở các sở, ban, ngành, địa phương.
Gia Lai: Thúc đẩy phong trào “Chống rác thải nhựa”
phu yen nhieu hoat dong giam thieu rac thai nhua
Phú Yên phấn đấu giảm 50% lượng rác thải nhựa trên biển và đại dương vào năm 2025.

Hiện nay, tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên địa bàn tỉnh Phú Yên khoảng 524 tấn/ngày, trong đó tỷ lệ thu gom đạt được khoảng 85%, tương đương 448 tấn/ngày, số còn lại hoặc người dân tự xử lý hoặc chưa được thu gom. Toàn tỉnh có 47 đơn vị, tổ chức, cá nhân thực hiện thu gom chất thải rắn sinh hoạt nhưng còn nhiều khu vực nông thôn, một số thôn tại khu vực ven đầm, vịnh chưa thực hiện được và người dân phải tự thu gom, xử lý thô sơ hoặc thải ra môi trường; 20 bãi chôn lấp chất thải tập trung, các bãi rác còn lại tại các địa phương chủ yếu là bãi tạm, rác được đốt thủ công…

Trong số 85% rác thải được thu gom, hình thức xử lý chủ yếu bằng chôn lấp tại các bãi rác, thì chỉ có 2/20 bãi hợp vệ sinh, về lâu dài với tốc độ tăng trưởng kinh tế như hiện nay thì bãi rác sẽ không còn đáp ứng trong tương lai gần. Ngoài ra, một lượng lớn rác thải nhựa từ đại dương, rác thải từ lồng bè nuôi trồng thuỷ sản theo gió đưa vào đất liền các huyện ven biển của tỉnh chưa được thu gom xử lí triệt để cũng đang là một thách thức lớn về môi trường tại tỉnh.

Phú Yên vốn là địa phương có nguồn tài nguyên đa dạng và rất quý giá; tỉnh cũng là một trong các đô thị đầu tiên tham gia Chương trình Đô thị giảm nhựa. Để từng bước hướng đến một Phú Yên xanh - sạch - đẹp, UBND tỉnh Phú Yên đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường, thu gom vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt với nội dung đa dạng, phong phú và hiệu quả; rà soát, xây dựng và nhân rộng các mô hình điểm về thu gom, xử lý chất thải sinh hoạt, chất thải nhựa và nhựa đại dương; giám sát thu gom vận chuyển rác thải nhựa, phấn đấu đến năm 2025 giảm 30% lượng rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh ra môi trường.

Qua đó, UBND tỉnh Phú Yên giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan rà soát, tham mưu UBND tỉnh ban hành các chiến lược, chương trình, kế hoạch hành động nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về môi trường nói chung và vấn đề rác thải sinh hoạt, rác thải nhựa nói riêng

Quỹ Quốc tế Bảo vệ thiên nhiên (WWF) Việt Nam đã cam kết cùng với tỉnh Phú Yên đưa thành phố Tuy Hòa trở thành đô thị điểm, không rác thải nhựa trong những năm tới.

Từ nay đến năm 2025, Phú Yên phấn đấu nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của cộng đồng về rác thải nhựa, thói quen sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, nhựa và túi ni lông khó phân hủy và các sản phẩm, vật liệu nhựa không cần thiết khác; tăng cường phân loại rác thải tại nguồn và nâng cao hiệu quả quản lý thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải để hạn chế việc phát tán chất thải nhựa ra môi trường, biển và đại dương… Một số chỉ tiêu cụ thể như tổng lượng rác thải nhựa trên biển và đại dương giảm 50% vào năm 2025 và 75% vào năm 2030; 50% ngư cụ bị vứt bỏ được xử lý, thu gom và tới năm 2030 là 100%...

Thu Vân
Xem phiên bản di động