Chi bộ Tạp chí Công nghiệp môi trường tổ chức kết nạp đảng viên mới

Chi bộ Tạp chí Công nghiệp môi trường tổ chức kết nạp đảng viên mới

Thực hiện Quyết định số 84-QĐ/QU ngày 20/6/2023 của Quận ủy Đống Đa về việc Kết nạp đảng viên, sáng 11/07/2023, Chi bộ Tạp chí Công nghiệp môi trường tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho quần chúng Nguyễn Giang Nam.
    Trước         Sau    
Xin chờ trong giây lát...

Bảo tồn đa dạng sinh học - Quyết sách và hành động của Việt Nam

Phiên bản di động