Tây Ninh: Xử lý nghiêm việc lấn chiếm, chuyển mục đích sử dụng và xây nhà trái phép trên đất trồng lúa

17/11/2023 18:12 Kinh tế, xã hội
Mới đây, UBND tỉnh Tây Ninh yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố thực hiện việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất có mục đích sử dụng đất trồng lúa theo thẩm quyền và phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được UBND tỉnh phê duyệt.
Tây Ninh: Xử lý nghiêm việc lấn chiếm, chuyển mục đích sử dụng và xây nhà trái phép trên đất trồng lúa
Đất trồng lúa tại xã Long Thành Nam, thị xã Hoà Thành (Ảnh: Tâm Giang)

UBND tỉnh cũng yêu cầu tổ chức thực hiện công tác xác định diện tích, ranh giới đất trồng lúa và công bố công khai diện tích đất trồng lúa cần được bảo vệ theo định. Phải thành lập tổ chức kinh tế và có phương án sử dụng đất trồng lúa trong mọi trường hợp. Đồng thời Tây Ninh sẽ xử lý nghiêm các trường hợp bỏ hoang đất trồng lúa, lấn đất, chiếm đất, chuyển mục đích sử dụng đất và xây cất nhà trái phép trên đất trồng lúa trên địa bàn; kịp thời phát hiện, áp dụng các biện pháp để ngăn chặn và xử lý triệt để các trường hợp xây dựng công trình nhà ở, hạ tầng hình thành khu dân cư mới trái phép trên đất trồng lúa…

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát dự án có sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án đầu tư đã được Thủ tướng Chính phủ và HĐND tỉnh cho phép chuyển mục đích để có kế hoạch quản lý, bảo vệ phù hợp. Ngoài ra, thẩm định chặt chẽ nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang mục đích khác để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; chủ động phối hợp cùng các sở ngành khẩn trương thực hiện thủ tục dự án "Điều tra, đánh giá đất đai lần đầu tỉnh Tây Ninh".

Cùng với đó, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân quản lý, bảo vệ đất trồng lúa, hạn chế việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang mục đích khác.

Thanh Hà

THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN - QUẢNG CÁO

Xin chờ trong giây lát...

Cả nước đồng lòng hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

Phiên bản di động