Thông tin kịp thời về tình hình, mức độ ô nhiễm môi trường để nhân dân chủ động phòng tránh

04/04/2020 11:50 Nghiên cứu, trao đổi
Đó là kiến nghị của cử tri Hà Nội về tình trạng ô nhiễm không khí tại các đô thị lớn, gây ảnh hưởng tới sức khoẻ của người dân.
Đồng bộ giải pháp cải thiện môi trường không khí
thong tin kip thoi ve tinh hinh muc do o nhiem moi truong de nhan dan chu dong phong tranh
Hướng dẫn kỹ thuật tính toán và công bố chỉ số chất lượng nước Việt Nam (VN_WQI)

Về vấn đề này, Bộ Tài nguyên & Môi trường cho biết, theo quy định hiện hành, Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thực hiện quan trắc môi trường và công bố thông tin chất lượng môi trường quốc gia, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm thực hiện quan trắc môi trường và công bố thông tin về chất lượng môi trường trên địa bàn.

Trước thực trạng ô nhiễm môi trường, đặc biệt là ô nhiễm không khí ở nhiều thời điểm tăng cao, Bộ đã giao Tổng cục Môi trường rà soát, cập nhật và ban hành Quyết định số 1459/QĐ-TCMT ngày 12/11/2019 hướng dẫn kỹ thuật tính toán và công bố chỉ số chất lượng không khí Việt Nam (VN_AQI), thay thế Quyết định 878/QĐ-TCMT đã được ban hành từ ngày 01/7/2011, để đảm bảo việc đánh giá chất lượng không khí phù hợp với yêu cầu mới của công tác quản lý. Theo Quyết định số 1459/QĐ-TCMT nêu trên, thang điểm tương ứng với khoảng giá trị (AQI), có biểu tượng và các màu sắc để cảnh báo chất lượng không khí và mức độ ảnh hưởng tới sức khỏe của con người. Quyết định số 1459/QĐ-TCMT cũng hướng dẫn công bố chỉ số VN_AQI cho cộng đồng thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như báo chí, truyền thanh, truyền hình, bảng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử, ứng dụng trên thiết bị di động. Theo đó, đối với mức rất xấu có cảnh báo ảnh hưởng tới sức khỏe và mức nguy hại có cảnh báo khẩn cấp về sức khỏe.

Căn cứ vào các quy định pháp luật và hướng dẫn kỹ thuật đã ban hành, Tổng cục Môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thường xuyên tổng hợp các kết quả quan trắc, đánh giá chất lượng môi trường, đưa ra cảnh báo, khuyến nghị và đăng tải chính thức trên website của Tổng cục Môi trường tại địa chỉ vea.gov.vn. Bên cạnh đó, chỉ số chất lượng không khí tại các trạm quan trắc quốc gia cũng được cập nhật và công khai 24/24h tại địa chỉ cem.gov.vn. Các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã thực hiện công bố thông tin về chất lượng môi trường không khí. UBND thành phố Hà Nội cũng thực hiện công bố và cảnh báo về chất lượng không khí tại địa chỉ moitruongthudo.vn. Đây chính là các nguồn thông tin chính thức từ các cơ quan có thẩm quyền về chất lượng môi trường nói chung và chất lượng không khí nói riêng để công bố, cảnh báo cho cộng đồng theo đúng quy định.

Thuý Hà
Xin chờ trong giây lát...

Cả nước đồng lòng hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

Phiên bản di động