Thứ bảy 04/07/2020 05:36

Tiêu chí của Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam

02/12/2019 16:46
Các tiêu chí xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam, gồm: chất lượng; đổi mới sáng tạo và năng lực tiên phong.
Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam đến năm 2030 Quản lý thực hiện Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam
tieu chi cua chuong trinh thuong hieu quoc gia viet nam
Việc xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam được thực hiện theo phương thức chấm điểm.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh vừa ký Thông tư số 33/2019/TT-BCT Ban hành Quy định hệ thống tiêu chí của Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam, áp dụng đối với các đơn vị chủ trì thực hiện đề án thuộc chương trình, cơ quan quản lý chương trình và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân liên quan.

Theo đó, hệ thống tiêu chí của Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam, bao gồm: Tiêu chí xây dựng, thẩm định, phê duyệt đề án thuộc chương trình và tiêu chí xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam.

Thông tư quy định, tiêu chí xây dựng đề án thuộc chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam phải phù hợp với các quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 điều 16 Nghị định 28/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Quản lý Ngoại thương về một số biện pháp phát triển ngoại thương; đồng thời, đề án phải đáp ứng được một trong các mục tiêu: nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò của thương hiệu trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư; nâng cao năng lực xây dựng, phát triển, quản trị thương hiệu cho doanh nghiệp nhằm đáp ứng tiêu chí của chương trình; quảng bá Thương hiệu quốc gia Việt Nam gắn với quảng bá thương hiệu sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam.

Đề án được thẩm định theo phương thức chấm điểm, thang điểm đánh giá là 100. Nếu đề án có tổng điểm thẩm định đạt từ 80 điểm trở lên, trong đó mỗi tiêu chí có điểm đạt từ 60% trở lên thì sẽ đủ điều kiện xét phê duyệt.

Tiêu chí đăng ký xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam: Đối với sản phẩm đăng ký xét chọn là sản phẩm, hàng hóa của Việt Nam theo quy định của pháp luật, được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam; đối với doanh nghiệp có sản phẩm đăng ký xét chọn là doanh nghiệp được thành lập theo pháp luật Việt Nam, là chủ sở hữu văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ của sản phẩm đăng ký xét chọn, có thời gian hoạt động tối thiểu từ 02 năm liên tiếp trước năm xét chọn, đồng thời tuân thủ các quy định của pháp luật về hoạt động sản xuất, đầu tư, kinh doanh, bảo vệ môi trường, lao động, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ về tài chính, thuế và các nghĩa vụ khác đối với ngân sách nhà nước.

Các tiêu chí xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam, gồm: chất lượng; đổi mới sáng tạo; năng lực tiên phong và được quy định chi tiết tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này.

Việc xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam được thực hiện theo phương thức chấm điểm. Thang điểm đánh giá là 1.000. Tổng điểm quy định về một sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam là từ 650 điểm trở lên và điểm mỗi tiêu chí phải từ 60% trở lên.

Thông tư sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 08/01/2020.

Quang Minh
Xem phiên bản mobile