Bộ Tài nguyên và Môi trường:

Trả hồ sơ đề nghị cấp điều chỉnh giấy phép môi trường của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Bến Tre

31/05/2024 12:33 Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bộ Tài nguyên và Môi trường mới có văn bản gửi Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Bến Tre về việc trả hồ sơ, chưa xem xét giải quyết đề nghị cấp điều chỉnh giấy phép môi trường của công ty do công ty chưa cung cấp đầy đủ các thông tin để Bộ làm căn cứ xem xét giải quyết việc cấp điều chỉnh giấy phép.

Ngày 03/5 vừa qua, Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Bến Tre (Công ty) có văn bản gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TNMT) về việc đề nghị cấp điều chỉnh giấy phép môi trường. Trong đó, công ty đề nghị được đấu nối nước thải vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải của Cụm công nghiệp Phước Long.

Trước đó, ngày 28/4/2023 Công ty được Bộ TNMT cấp giấy phép môi trường số 124/GPMT-BTNMT đối với Nhà máy bia Sài Gòn – Bến Tre, công suất 100 triệu lít/năm, lưu lượng xả nước thải lớn nhất 1.800m3/ngày (24 giờ). Nhà máy có địa chỉ tại ấp Phước Hậu, xã An Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, có 01 hệ thống xử lý nước thải có công suất thiết kế 1.800m3/ngày. Với nguồn tiếp nhận nước thải là hệ thống thoát nước thải khu vực sau đó chảy vào kênh Huyện.

Trả hồ sơ đề nghị cấp điều chỉnh giấy phép môi trường của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Bến Tre
Bộ Tài nguyên và Môi trường chưa đồng ý để Nhà máy bia Sài Gòn - Bến Tre được đấu nối nước thải vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải của Cụm công nghiệp Phước Long.

Bộ TNMT cho biết, Nhà máy xử lý nước thải của Cụm công nghiệp Long Phước có công suất 15.000 m3/ngày do Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại N.I.D vận hành, được Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre cấp Giấy phép môi trường số 1505/GPMT-UBND ngày 17/7/2023.

Với các nguồn phát sinh nước thải bao gồm: Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động của cán bộ, công nhân viên làm việc tại Dự án: 2 m3/ng.đêm; Nguồn số 02: Nước thải từ hoạt động thí nghiệm tại Dự án: 0,2 m3/ng.đêm; Nguồn số 03: Nước thải từ hoạt động của máy ép bùn tại Dự án: 1,3m3/ng.đêm; Nguồn số 04: Nước thải thu gom từ khu nhà ở cho công nhân và khu dân cư Giao Long: 900-1.000 m3/ng.đêm; Nguồn số 05: nước thải từ các dự án thành phần hoạt động trong cụm công nghiệp Long Phước: 10.000 m3/ng.đêm; Nguồn số 06: một phần nước thải từ khu công nghiệp Giao Long: 2.500 m3/ng.đêm. Tổng lưu lượng nước thải phát sinh 13.505,5 m3/ng.đêm. Nguồn tiếp nhận là sông Tiền, khu vực xã Giao Long, huyện Châu Thành.

Có thể thấy, Giấy phép môi trường số 1505/GPMT-UBND nêu trên không có nội dung về phương án tiếp nhận và xử lý nước thải từ Nhà máy bia Sài Gòn - Bến Tre. Ngoài ra, theo Bộ TNMT thì Công ty không cung cấp được thông tin để xác minh về việc Nhà máy bia Sài Gòn - Bến Tre có thuộc Cụm công nghiệp Long Phước và Nhà máy xử lý nước thải của Cụm công nghiệp Long Phước có khả năng tiếp nhận nước thải (bao gồm cả lưu lượng và loại hình, ngành nghề sản xuất) từ Nhà máy bia Sài Gòn - Bến Tre.

Do Công ty chưa cung cấp được đầy đủ thông tin để Bộ có căn cứ xem xét, giải quyết đề nghị cấp điều chỉnh giấy phép môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lại Công ty hồ sơ đề nghị cấp điều chỉnh giấy phép môi trường của Công ty.

Trường hợp Công ty có khó khăn, vướng mắc, Bộ đề nghị Công ty liên hệ với Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường để được hướng dẫn thực hiện.

Nguyễn Quang
Xin chờ trong giây lát...

Cả nước đồng lòng hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

Phiên bản di động