Vinafood 2 lỗ hơn 2.000 tỉ đồng, nợ chồng chất

20/08/2019 11:39 Tăng trưởng xanh
Ngoài khoản lỗ lũy kế đến thời điểm cuối tháng 6/2019 hơn 2.000 tỉ đồng, Vinafood 2 cũng đang gánh khoản nợ phải trả hơn 6.300 tỉ đồng (chủ yếu là nợ ngắn hạn).
Doanh nghiệp xuất khẩu hàng trăm tỉ, nhân viên "lèo tèo" bị nghi gian lận thuế Thực hiện cổ phần hóa 93 doanh nghiệp đến hết năm 2020 Công ty thành viên Tập đoàn Nam Cường bị tố chiếm dụng khoản nợ hơn 50 tỉ đồng?

Tổng Công ty Lương thực Miền Nam - CTCP (Vinafood 2) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 cho thấy tình hình kinh doanh của doanh nghiệp cung cấp lương thực lớn nhất cả nước tiếp tục diễn biến tiêu cực.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2019, doanh thu thuần của Vinafood 2 chỉ đạt 4.970 tỉ đồng, giảm gần 43% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá vốn bán hàng chiếm tới 4.575 tỉ đồng nên lợi nhuận gộp thu được ở mức gần 395 tỉ đồng, chưa bằng một nửa con số cùng kỳ.

vinafood 2 lo hon 2000 ty dong no chong chat

Trong kỳ vừa qua, mặc dù tiết giảm hầu hết các loại chi phí, trong đó, chi phí tài chính hơn 83 tỉ đồng, chi phí bán hàng hơn 299 tỉ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp gần 98 tỉ đồng.

Tuy nhiên, doanh thu hoạt động tài chính của Vinafood 2 bất ngờ lỗ 7,6 tỉ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái đạt hơn 35 tỉ đồng; đồng thời khoản lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh cũng tăng lên xấp xỉ 94 tỉ đồng.

Kết quả, 6 tháng đầu năm 2019, Vinafood 2 lỗ ròng hơn 91 tỉ đồng. Tính lũy kế đến hết ngày 30/6/2019, Vinafood 2 lỗ 2.045 tỉ đồng.

Tại ngày 30/6/2019, Vinafood 2 ghi nhận tổng tài sản đạt 9.571 tỉ đồng. Trong đó, phải thu ngắn hạn của khách hàng 1.080 tỉ đồng (dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 1.277 tỉ đồng), hàng tồn kho 2.605 tỉ đồng, tài sản cố định 3.574 tỉ đồng.

Cũng tại ngày 30/6/2019, Vinafood 2 ghi nhận khoản nợ phải trả lên tới 6.313 tỉ đồng, tăng gần 800 tỉ đồng, tương đương 14% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, nợ ngắn hạn chiếm tới gần 5.018 tỉ đồng, tăng hơn 18%.

Theo tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2019 được Vinafood 2 công bố, công ty sẽ trình cổ đông kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2019 doanh thu đạt hơn 21.287 tỉ đồng, tăng 19% so với thực hiện năm 2018; lãi trước thuế hợp nhất đạt 53 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, năm 2018 do kinh doanh lỗ nên Vinafood 2 đề xuất không trích lập các quỹ và chia cổ tức. Dự kiến năm 2019 công ty cũng tiếp tục không chia cổ tức, lợi nhuận sau thuế sẽ được dùng một phần để bù đắp lỗ năm 2018.

Đáng nói, tại phiên họp thường niên lần này, Vinafood 2 cũng sẽ có tờ trình đề nghị bổ sung một số ngành nghề kinh doanh, bao gồm: Kinh doanh bất động sản, đại lý kinh doanh xăng, dầu, nhớt và các sản phẩm liên quan, bán lẻ xăng dầu, mỡ bôi trơn và sản phẩm làm mát động cơ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác, hoạt động quản lý bãi đỗ, trông giữ phương tiện đường bộ.

Theo TTTĐ
Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động