Thứ sáu 04/12/2020 06:31

11 chỉ tiêu về môi trường trong Bộ chỉ tiêu tổng hợp

27/02/2020 12:54
Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Bộ chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thuộc 9 lĩnh vực. Trong đó, lĩnh vực Môi trường có 11 chỉ tiêu, cụ thể như sau:
Đánh giá tình hình thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới
11 chi tieu ve moi truong trong bo chi tieu tong hop

11 chỉ tiêu trong lĩnh vực môi trường thuộc Bộ chỉ tiêu tổng hợp.

1. Số vụ vi phạm môi trường phát hiện và số vụ xử lý;

2. Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường;

3. Tỷ lệ chất thải sinh hoạt thu gom và xử lý;

4. Tỷ lệ chất thải nguy hại được thu gom, xử lý;

5. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt thu gom và xử lý ở nông thôn;

6. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt thu gom và xử lý ở đô thị;

7. Tỷ lệ chất thải y tế từ các bệnh viện được xử lý theo quy định;

8. Tỷ lệ che phủ rừng;

9. Diện tích rừng bị cháy, chặt phá;

10. Diện tích rừng trồng mới tập trung;

11. Số vụ thiên tai và mức độ thiệt hại.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thực hiện báo cáo các chỉ tiêu thuộc Bộ chỉ tiêu qua Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ.

Thu Vân
Xem phiên bản mobile