Thứ hai 27/03/2023 17:11
Dòng sự kiện

Bắc Ninh: Đẩy mạnh và đổi mới phong trào thi đua trong các doanh nghiệp KCN

06/03/2023 14:54
Hưởng ứng các phong trào thi đua của Trung ương, địa phương và Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”, Ban Quản lý các KCN Bắc Ninh đã chủ động đẩy mạnh và đổi mới phong trào thi đua trong các doanh nghiệp KCN.

Cụ thể, Ban Quản lý các KCN Bắc Ninh đã thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng để thực hiện việc bình xét, đánh giá và đề nghị cấp có thẩm quyền xét duyệt, khen thưởng cho các doanh nghiệp, người lao động trong các KCN định kỳ hàng năm và theo chuyên đề, đột xuất theo tinh thần bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh.

Căn cứ theo Quyết định của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc tổ chức các cụm, khối thi đua, Ban đã thành lập 3 Cụm thi đua trong các KCN tập trung là: Cụm thi đua số 1, gồm chủ đầu tư hạ tầng các KCN Tiên Sơn, Đại Đồng - Hoàn Sơn, VSIP, Hanaka (Cụm trưởng là Công ty TNHH VSIP Bắc Ninh); Cụm thi đua số 2, gồm chủ đầu tư hạ tầng các KCN Yên Phong, Yên Phong II - phân khu A-B-C, Gia Bình, Gia Bình II (Cụm trưởng là Tổng Công ty Viglacera); Cụm thi đua số 3, gồm chủ đầu tư hạ tầng các KCN Thuận Thành I, Thuận Thành II, Thuận Thành III - Module 1, Thuận Thành III phân khu B, Quế Võ, Quế Võ II - giai đoạn 1, Quế Võ II - giai đoạn 2, Quế Võ III - giai đoạn 1, Quế Võ III - giai đoạn 2 (Cụm trưởng là Tổng Công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc).

Bắc Ninh: Đẩy mạnh và đổi mới phong trào thi đua trong các doanh nghiệp KCN
Khu Công nghiệp VSIP Bắc Ninh.

Sau khi thành lập, Quy chế hoạt động của các Cụm thi đua đã được ban hành làm cơ sở cho việc phát động, triển khai các phong trào cũng như việc bình xét thi đua khen thưởng. Việc thành lập Cụm thi đua và ban hành quy chế hoạt động rõ ràng của các Cụm là một sự đổi mới có tính tầm nhìn, bởi từ trước đến nay việc thực hiện công tác thi đua khen thưởng đối với khối doanh nghiệp KCN trong tỉnh Bắc Ninh nói riêng và cả nước nói chung vẫn mang nặng bản chất về quản lý nhà nước của các sở, ban, ngành.

Cùng với đó, Cụm trưởng là các Công ty đầu tư phát triển hạ tầng lớn, hoạt động lâu năm trên địa bàn nên có nhiều kinh nghiệm về phát triển KCN sẽ đưa ra những đánh giá khách quan và bám sát thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh, quá trình hình thành, phát triển của từng doanh nghiệp, như vậy sẽ tạo thuận lợi cho việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua và công tác khen thưởng. Theo đó, 100% đơn vị, doanh nghiệp đều xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể hóa việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, đăng ký thực hiện ngay từ đầu năm.

Nhiều năm qua, Bắc Ninh là địa phương luôn nằm trong top đầu cả nước về phát triển công nghiệp. Các KCN Bắc Ninh đóng góp quan trọng vào các chỉ tiêu thu hút đầu tư, giá trị sản xuất công nghiệp, kim ngạch xuất, nhập khẩu và thu nộp ngân sách. Mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19, nhưng nhờ việc đẩy mạnh đổi mới các phong trào thi đua trong doanh nghiệp KCN, cùng với tác động của các chính sách hỗ trợ khôi phục sản xuất sau đại dịch của Trung ương, của địa phương, đã tạo lực đẩy lớn giúp các doanh nghiệp nhanh chóng phục hồi lấy lại đà tăng trưởng.

Đến nay, có hơn 1.190 doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh hoạt động ổn định. Các chỉ tiêu thu hút đầu tư, giá trị sản xuất công nghiệp, kim ngạch xuất nhập khẩu và thu nộp ngân sách năm 2022 tại các KCN đều đạt và vượt từ 7-10% so với kế hoạch và so với cùng kỳ. Thu nhập bình quân chung của người lao động trong các KCN là 8,3 triệu đồng/người/tháng.

Để phong trào thi đua lan tỏa sâu rộng, kịp thời khen thưởng, động viên người lao động phát huy sáng kiến, nâng cao năng lực sản xuất, thời gian tới, Ban Quản lý các KCN tiếp tục đổi mới từ tư duy đến hành động, từ phương pháp quản lý hành chính đến phong trào thi đua trong doanh nghiệp KCN. Xác định việc tăng cường hoạt động của các Cụm thi đua vừa là mục tiêu, vừa là động lực cho đà phục hồi sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đẩy mạnh công tác tổ chức, phát động các phong trào thi đua, mở rộng cụm thi đua tới các doanh nghiệp thứ cấp; nâng cao năng lực hoạt động của Hội đồng thi đua, khen thưởng.

Đồng thời thường xuyên cập nhật, cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng đối với doanh nghiệp. Định kỳ họp, đánh giá hoạt động của các Cụm thi đua, đề xuất giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động. Xây dựng phương hướng, giải pháp đẩy mạnh triển khai thực hiện các phong trào thi đua, khen thưởng trong các cụm, khối thi đua doanh nghiệp KCN giúp phong trào ngày càng phát triển đồng đều về cả số lượng, chất lượng.

Minh Phú
THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN - QUẢNG CÁO
Xem phiên bản di động