Các đơn vị, địa phương chuẩn bị báo cáo sơ kết thực hiện đề án trồng một tỷ cây xanh

18/09/2023 08:05 Tăng trưởng xanh
Ngày 14/9, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có văn bản gửi các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; các Bộ: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Quốc phòng, Công an, Giáo dục và Đào tạo và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đề nghị báo cáo kết quả thực hiện Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025”.
Các đơn vị, địa phương chuẩn bị báo cáo sơ kết thực hiện đề án trồng một tỷ cây xanh
Đề án trồng 1 tỷ cây xanh là một trong những hành động thiết thực để Việt Nam sớm đạt mục tiêu Net Zero vào năm 2050

Thực hiện Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025” các Bộ, ngành, địa phương đã quan tâm thực hiện, tích cực triển khai và đạt được những kết quả rất tích cực. Qua đó, để có thông tin tổng hợp cụ thể để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các cơ quan thực hiện báo cáo với các nội dung như:

Tình hình triển khai, xây dựng kế hoạch, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ được giao theo Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Kết quả huy động nguồn lực và trồng cây xanh trong 03 năm (2021-2023) của các bộ, ngành, địa phương.

Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Đề án và đề xuất kiến nghị.

Đề xuất khen thưởng các tổ chức, cá nhân tiêu biểu, điển hình có nhiều thành tích xuất sắc trong 03 năm thực hiện Đề án.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương quan tâm, phối hợp thực hiện và gửi báo cáo về Bộ trước ngày 25/9/2023 để Bộ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chỉnh phủ.

Trước đó, ngày 01/4/2021 Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 524/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “ Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025”. Mục tiêu của Đề án là đến hết năm 2025, cả nước trồng được một tỷ cây xanh, trong đó 690 triệu cây trồng phân tán ở các khu đô thị và vùng nông thôn, 310 triệu cây trồng tập trung trong rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và trồng mới rừng sản xuất, nhằm góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, cải thiện cảnh quan, ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuốc ống người dân và sự phát triển bền vững của đất nước.

Nhiệm vụ của Đề án là trồng thành công 1 tỷ cây xanh phù hợp với điều kiện sinh thái, quy hoạch và quỹ đất hiện có của từng địa phương, trong đó, trồng 690 triệu cây cây xanh phân tán (khu vực đô thị và nông thôn), bình quân trồng 138 triệu cây/năm. Về trồng cây xanh trong rừng tập trung, Đề án nêu rõ 180.000ha rừng trồng tập trung, tương đương khoảng 310 triệu cây (bình quân trồng 36.000 ha rừng/năm, tương đương 62 triệu cây/năm) gồm trồng rừng phòng hộ, đặc dụng 30.000ha, tương đương 70 triệu cây (bình quân 6.000 ha/năm, tương đương 14 triệu cây/năm); trồng mới rừng sản xuất 150.000ha, tương đương 240 triệu cây (bình quân 30.000 ha/năm, tương đương 48 triệu cây/năm)

Nguyễn Quang
Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động