Thứ tư 23/09/2020 23:11

Công nghệ loại bỏ chất ô nhiễm dựa trên ClO2 và chất lỏng hấp thụ

29/10/2019 12:43
Công nghệ loại bỏ đa chất gây ô nhiễm NC-MPR của Nouryon và Clairion là một cách tiếp cận hoàn toàn mới, giúp loại bỏ đồng thời khí thải NOx, SO2 và Hg.
Giảm phát thải các chất ô nhiễm từ việc đốt than ở Đông Nam Á

Không giống như hầu hết các giải pháp hiện có, công nghệ này cho phép quá trình hấp thụ/chiết xuất trong một giải pháp duy nhất xử lý cả ba chất ô nhiễm. So với hệ thống kiểm soát ô nhiễm đơn truyền thống, giải pháp NC-MPR tuân thủ các giới hạn phát thải mới, với chi phí thấp hơn, diện tích hoạt động nhỏ hơn. Giải pháp độc đáo bao gồm ba bước chính:

1- Oxy hóa pha khí chọn lọc;

2- Hấp thụ đồng thời và ổn định;

3- Tách và tách chiết có chọn lọc.

cong nghe loai bo chat o nhiem dua tren clo2 va chat long hap thu
Lò hơi đốt than có khí thải chủ yếu mang theo tro bụi, CO2, CO, SO2 , SO3 và NOx.

Quá trình oxy hóa chọn lọc dựa trên quá trình oxy hóa NO tương đối không hòa tan thành NO2 hòa tan sử dụng clo dioxide (ClO2) trong pha khí. Việc sử dụng ClO2 làm hóa chất oxy hóa rất an toàn hiệu quả cao và tính chọn lọc đối với NO độc lập với thành phần khí thải.

Giai đoạn hấp thụ và ổn định dựa trên việc sử dụng công thức chất lỏng độc quyền (dựa trên chất lỏng ion biến đổi) được thực hiện trong một máy chà ướt. Nox, SOx và Hg có trong dòng khí lò phản ứng với một tác nhân oxy hóa để hình thành các yếu tố hòa tan mà đi vào máy chà sàn. Chất lỏng hấp thụ độc đáo liên tục được lưu thông trong một chu kỳ khép kín, trong đó các tạp chất được thu giữ như một phức hợp ổn định.

Trong pha phân tách chọn lọc, các tạp chất được hấp thụ được phân tách thông qua quá trình chiết đa tầng xử lý thành pha nước thông qua các đơn vị tách để tạo thành các sản phẩm hữu ích có giá trị thương mại cao. NOx kết thúc dưới dạng muối nitrat trong dung dịch đậm đặc hoặc tinh thể sạch (như KNO3) trong khi SOx được chiết xuất dưới dạng axit sunfuric đậm đặc (như H2SO4). Hg vẫn còn trong chất lỏng hấp thụ có thể được loại bỏ dưới dạng muối ổn định (HgS) bằng quy trình phụ trong khi chất lỏng được tái sinh để tái sử dụng.

Các tính chất vật lý độc đáo của chất lỏng hấp thụ và thiết kế kỹ thuật của hệ thống tác động môi trường và tối đa hóa mức độ hiệu quả.

Quá trình loại bỏ tất cả các chất ô nhiễm cho thấy tỷ lệ loại bỏ NOx đặc biệt (trên 85%), SO2 (trên 90%) và Hg (trên 95%), tác động quan trọng tới môi trường và cả lợi ích tài chính.

Cách tiếp cận mới này mang đến một sự thay đổi mạnh mẽ về cả quan điểm kinh tế và môi trường. Nó loại bỏ đồng thời nhiều, có hiệu quả cao các tạp chất, trong khi đó quá trình thao tác, cài đặt đơn giản hơn. Các sản phẩm có giá trị thương mại cao hơn với khả năng mở rộng, áp dụng thực tiễn cho nhiều nhà máy và quy trình công nghiệp, giảm tác động đến môi trường.

Mai Hoa
Theo mec-workshops
Có thể bạn quan tâm
Xem phiên bản mobile