Thứ năm 02/04/2020 12:50

Nghiên cứu tác động của nguồn cấp nước

02/10/2019 10:10
Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Quyết định 2594/QĐ-BKHCN phê duyệt danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia "Nghiên cứu tác động của nguồn cấp nước đến ô nhiễm nước trong các hệ thống thủy lợi vùng đồng bằng sông Hồng và đề xuất các giải pháp khắc phục" để đưa ra tuyển chọn.
Sớm khắc phục tình trạng ô nhiễm kênh mương vùng đồng bằng sông Hồng

Định hướng mục tiêu là: Đánh giá được diễn biến số lượng, chất lượng nguồn cấp nước và tác động đến ô nhiễm nước trong các hệ thống thủy lợi vùng đồng bằng sông Hồng; xây dựng được các kịch bản ô nhiễm nước, phân vùng chất lượng nước trong hệ thống thủy lợi vùng đồng bằng sông Hồng tương ứng với khả năng cấp nước của hệ thống và các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội tại vùng nghiên cứu; đề xuất được các giải pháp khoa học công nghệ và kiến nghị thay đổi quy trình vận hành để giảm thiểu ô nhiễm nước trong các hệ thống thủy lợi vùng đồng bằng sông Hồng.

nghien cuu tac dong cua nguon cap nuoc
Tình trạng ô nhiễm hệ thống kênh mương vùng đồng bằng sông Hồng đang rất nghiêm trọng.

Sản phẩm dự kiến và yêu cầu đối với sản phẩm: Báo cáo diễn biến số lượng, chất lượng nguồn cấp nước và tác động đến ô nhiễm nước trong các hệ thống thủy lợi vùng đồng bằng sông Hồng; các kịch bản ô nhiễm nước, phân vùng chất lượng nước trong hệ thống thủy lợi vùng đồng bằng sông Hồng tương ứng với diễn biến nguồn nước đến, khả năng cấp nước của hệ thống và các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội tại vùng nghiên cứu; các giải pháp khoa học công nghệ tăng cường khả năng tự làm sạch nguồn nước tương ứng với các kịch bản nêu trên và kiến nghị thay đổi quy trình vận hành hệ thống để giảm thiểu ô nhiễm nước trong các hệ thống thủy lợi vùng đồng bằng sông Hồng; áp dụng giải pháp khoa học công nghệ phù hợp và quy trình vận hành để giảm thiểu ô nhiễm nước cho hệ thống thủy lợi Bắc Đuống (tối thiểu phải đảm bảo giá trị các thông số kỹ thuật được quy định tại QCVN08-MT:2015/BTNMT); cơ sở dữ liệu kết quả nghiên cứu của đề tài, bản đồ phân vùng chất lượng nước trong các hệ thống thủy lợi vùng đồng bằng sông Hồng; 03 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành/hội nghị khoa học, trong đó có tối thiểu 01 bài báo đăng trên tạp chí quốc tế; đào tạo 01 thạc sỹ và hỗ trợ đào tạo 01 nghiên cứu viên.

Phương thức thực hiện: Tuyển chọn.

Vùng đồng bằng sông Hồng hiện có 55 hệ thống thủy nông lớn và vừa, với 500 cống, hơn 50 nghìn kênh trục chính, 35 hồ chứa lớn và nhiều hồ chứa nhỏ có tổng diện tích tưới thiết kế khoảng 85 nghìn ha, kết hợp cấp nước sinh hoạt. Tuy nhiên, tình trạng ô nhiễm hệ thống kênh mương đang diễn ra hết sức nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến sản xuất và cuộc sống người dân, trong khi các cấp, các ngành chức năng chưa có giải pháp khắc phục triệt để.
Mai Hoa
Xem phiên bản mobile