Phú Thọ: Đẩy mạnh phát triển cụm công nghiệp

25/03/2024 07:59 Kinh tế, xã hội
Khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã và đang đóng góp quan trọng vào việc gia tăng quy mô GRDP của tỉnh; nơi đây luôn coi trọng việc phát triển công nghiệp, tạo điều kiện thúc đẩy tăng trường quy mô nền kinh tế, trong đó có việc đẩy mạnh phát triển các cụm công nghiệp.
Phú Thọ: Đẩy mạnh phát triển cụm công nghiệp
Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của ngành Công Thương tỉnh Phú Thọ

Những con số đáng mừng

Theo Báo cáo Kết quả phát triển các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, giai đoạn 2016 -2020 và Kế hoạch phát triển khu, cụm công nghiệp của tỉnh, giai đoạn 2021-2025 cho thấy: Tổng giá trị gia tăng của các khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn đóng góp khoảng 16-17% GRDP toàn tỉnh và 64-66% GRDP ngành công nghiệp của tỉnh Phú Thọ. Trong đó: Giá trị gia tăng của các KCN đóng góp bình quân khoảng 13-14% vào cơ cấu GRDP tỉnh, 53-55% GRDP ngành công nghiệp giai đoạn 2015-2020; các CCN giá trị gia tăng đóng góp bình quân khoảng 2,5-3,0% vào cơ cấu GRDP tỉnh, 10-12% GRDP ngành công nghiệp giai đoạn 2015-2020. Về thu ngân sách, đóng góp của các KCN vào ngân sách địa phương hiện chiếm trên 50% trong tổng thu ngân sách từ nguồn doanh nghiệp và cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa và dịch vụ; các CCN ước tính khoảng 18-20%; hoạt động sản xuất của khu, cụm công nghiệp đã giải quyết việc làm cho trên 60 nghìn lao động; tỷ lệ lấp đầy của các KCN ước đạt trên 70%, của các CCN ước đạt trên 54%; hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài các KCN, CCN tiếp tục được đầu tư đồng bộ.

Mạng lưới cụm công nghiệp ngày càng hoàn thiện

Đến hết năm 2023, toàn tỉnh Phú Thọ đã có 27 CCN được thành lập (Bao gồm cả 02 cụm công nghiệp Bạch Hạc và Đồng Lạng thuộc quản lý của Ban quản lý các KCN tỉnh), với tổng diện tích 1.447,5 ha, tổng mức vốn đầu tư xây dựng hạ tầng các CCN trên địa bàn theo đăng ký là 14.600 tỷ đồng. Trong đó: có 15 CCN đã thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và thu hút các nhà đầu tư thứ cấp vào hoạt động; 03 CCN đang thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, gồm CCN Bắc Lâm Thao, CCN Vạn Xuân, CCN Thục Luyện; 06 CCN đang thực hiện công tác bồi thường, GPMB và thực hiện các thủ tục để đầu tư hạ tầng kỹ thuật, gồm: CCN Bãi Ba 2, CCNĐồng Lạc, CCN Thắng Sơn, CCN Tam Nông, CCN Quảng Yên, CCN Ngọc Quan và CCN Đồng Phì; 02 CCN đang hoàn thiện thủ tục trình phê duyệt quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, gồm: CCN Nam Đoan Hùng, CCN Phú hộ; 01 CCN đã được quy hoạch nhưng chưa thành lập là CCN Yến Mao.

Tới nay, các CCN đã thu hút được trên 164 dự án đăng ký đầu tư, trong đó 94 dự án DDI, tổng vốn đăng ký trên 10.000 tỷ đồng; 65 dự án có vốn FDI, vốn đăng ký 755 triệu USD; đã có 118 dự án đi vào hoạt động, tạo việc làm ổn định cho trên 27.000 lao động, với mức thu nhập bình quân 7 triệu đồng/người/tháng; tỷ lệ lấp đầy đạt 55%; các dự án đầu tư tại các CCN làm tăng hiệu quả sử dụng đất, tăng nguồn thu cho ngân sách, tạo nhiều việc làm có thu nhập ổn định cho ngươi lao động, đảm bảo tốt công tác an sinh xã hội; ước năm 2023, doanh thu đạt trên 31.000 tỷ đồng, tăng 9,8% so với cùng kỳ, nộp ngân sách nhà nước trên 510 tỷ đồng.

Phát triển đi đôi với bảo vệ môi trường

Nhằm cụ thể hóa mục tiêu phát triển CCN trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021 -2025, UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành Kế hoạch số 3562/KH-UBND ngày 15/9/2023, theo đó, thời gian tới, Phú Thọ tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư các dự án sản xuất, kinh doanh vào các CCN trên địa bàn; đẩy mạnh xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hoàn thiện các cụm công nghiệp đang hoạt động; phấn đấu khởi công hạ tầng kỹ thuật từ 8- 10 CCN thành lập mới, mở rộng từ 3-5 CCN; phấn đấu đến năm 2025 tỷ lệ lấp đầy đất công nghiệp trong các CCN đạt 65%; số lao động làm việc trong các CCN khoảng từ 45-50 nghìn lao động... Tuy nhiên, việc phát triển các CCN phải coi trọng công tác bảo vệ môi trường; đảm bảo 100% các CCN xây dựng mới có trạm xử lý nước thải tập trung; các CCN dần dần nâng cao tỷ lệ diện tích xanh, nâng cao hệ số sử dụng theo chiều cao không gian (nhà xưởng từ 2 tầng trở lên) nhằm khai thác tối đa hiệu quả sử dụng mặt bằng.

Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động