Tài liệu Hội thảo "Nhận diện chuyển đổi số trong lĩnh vực bảo vệ môi trường"

27/09/2022 08:47 Thông tin
Tài liệu gồm: 1) Chương trình Hội thảo: 2) 05 Tham luận

1) Tham luận: Chuyển đổi số tại Việt NamChương trình Chuyển đổi số tại Bộ Công Thương.

Người trình bày: Ông Đặng Hoàng Hải - Nguyên Cục trưởng

Đơn vị: Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương.

2) Tham luận: Giới thiệu Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025

Người trình bày: Ông Lê Văn Khương - Giám đốc

Đơn vị: Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phía Bắc (Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

3) Tham luận: Một số nội dung CĐS trong Luật Bảo vệ môi trường 2020 và nhận diện CĐS trong hoạt động BVMT ngành Công Thương.

Người trình bày: Đinh Văn Tôn

Đơn vị: Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Bộ Công Thương.

4) Tham luận: Quan hệ giữa chuyển đổi số, quản lý chất thải và kinh tế tuần hoàn.

Người trình bày: LẠI VĂN MẠNH.

Trưởng ban: Kinh tế tài nguyên và môi trường, ISPONRE.

5) Các bài viết về Doanh nghiệp

- PV GAS: Hiệu quả từ chuyển đổi số

- Tổng Công ty Khí Việt Nam tiếp tục giữ thứ hạng cao trong Bảng xếp hạng PROFIT500 - Top 500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam

- Supe Lâm Thao: Tiên phong chuyển đổi số để phát triển

- Đồng Tháp: “Sử dụng phân bón tiết kiệm - cân đối - hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp bền vững” vụ lúa hè thu năm 2022

Tài liệu Hội thảo "Nhận diện chuyển đổi số trong lĩnh vực bảo vệ môi trường"
BTC
Xin chờ trong giây lát...

Chương trình Diễn đàn kinh tế xanh vì một quốc gia phát triển bền vững

Phiên bản di động