Tăng cường quản lý chất thải rắn xây dựng tại Bắc Giang

15/08/2023 08:13 Quản lý nguồn thải
Thời gian qua, việc thu gom, xử lý chất thải rắn phát sinh trong quá trình sinh hoạt được các cấp, ngành địa phương đặc biệt quan tâm, tạo những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, việc quản lý, xử lý chất thải rắn trong lĩnh vực xây dựng còn những hạn chế do thiếu những quy định, hướng dẫn quản lý, xử lý cụ thể. Trên địa bàn tỉnh hiện cũng chưa có các nhà máy, khu xử lý loại chất thải này nên tình trạng chất thải phát sinh trong quá trình xây dựng chưa được xử lý, bị đổ tràn lan diễn ra khá phổ biến, nhất là ở các khu vực đô thị.

Trước thực trạng chất thải xây dựng gây ảnh hưởng đến môi trường, mỹ quan khu dân cư, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã có Công văn số 2618/UBND-KTN ngày 19/5/2023 yêu cầu các Sở liên quan và UBND huyện, thành phố tăng cường quản lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường quản lý chất thải rắn xây dựng tại Bắc Giang

Để công tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh bảo đảm theo quy định, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các Chủ dự án đầu tư xây dựng công trình lựa chọn vị trí đổ thải, không để xảy ra tình trạng lợi dụng việc đổ thải để san lấp công trình khác hoặc không để xảy ra việc đổ vật liệu xây dựng không đúng nơi quy định, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm theo quy định tại Điều 16 Thông tư số 08/2017/TT-BXD ngày 16/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng.

UBND huyện, thành phố có trách nhiệm quy hoạch bố trí vị trí đổ thải trên địa bàn phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương để lưu chứa chất thải rắn xây dựng là chất thải phá dỡ các công trình hiện trạng và vật liệu xây dựng dư thừa.

Đồng thời yêu cầu vị trí đổ thải phải bảo đảm không làm ảnh hưởng đến đất canh tác của nhân dân, không đổ thải bừa bãi ra đường gây mất mỹ quan. Không bố trí vị trí bãi đổ thải tại các hồ, ao, đầm nằm trong Danh mục các hồ, ao, đầm không được san lấp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 1218/QĐ-UBND ngày 09/11/2021 của UBND tỉnh.

Chỉ đạo UBND cấp xã trong thời gian chưa có vị trí bãi đổ thải tập trung tích cực phối hợp với Chủ dự án xem xét, bố trí vị trí bãi đổ thải chất thải phá dỡ các công trình hiện trạng và vật liệu xây dựng dư thừa, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương và bảo đảm mục đích sử dụng đất sau đổ thải.

Để phát huy hiệu quả trên thực tế, cần sự vào cuộc tích cực của UBND các huyện, Thành phố trong việc sớm quan tâm quy hoạch quỹ đất, khu vực xử lý chất thải rắn xây dựng. Về phía UBND các phường, xã, thị trấn, cần phát huy trách nhiệm trong việc kiểm tra, giám sát quá trình thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn xây dựng; tuyên truyền rộng rãi, phổ biến pháp luật, nâng cao ý thức của người dân.

Giang Nam
Xin chờ trong giây lát...

Huyện Ia Pa (Gia Lai), nhiều khó khăn, bất cập trong xử lý ô nhiễm tại các trại chăn nuôi heo công nghệ cao

Phiên bản di động