Quảng Bình:

Tăng cường quản lý, thu gom và xử lý chất thải phòng, chống dịch Covid-19

08/04/2020 10:03 Quản lý nguồn thải
Để đảm bảo công tác phòng, chống, dịch bệnh và việc thu gom, lưu giữ, vận chuyển xử lý chất thải y tế và xử lý khẩu trang thải bỏ sau khi sử dụng đúng quy định, UBND tỉnh Quảng Bình đã yêu cầu các sở, ban, ngành đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tăng cường biện pháp quản lý, thu gom và xử lý chất thải.
Hướng dẫn tăng cường bảo vệ môi trường trong phòng chống dịch Covid-19
tang cuong quan ly thu gom va xu ly chat thai phong chong dich covid 19
Phải bố trí thùng rác chuyên dụng tại các điểm phù hợp để thu gom, lưu giữ khẩu trang y tế đã qua sử dụng.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19, người dân đã và đang tích cực thực hiện các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm. Tuy nhiên, việc sử dụng khẩu trang, trong đó có khẩu trang y tế chưa đáp ứng hướng dẫn của Bộ Y tế, tình trạng thải bỏ khẩu trang y tế sau sử dụng không đúng quy định dẫn đến nguy cơ lây nhiễm đến cộng đồng, gây phản cảm và ảnh hưởng đến mỹ quan môi trường.

Để đảm bảo công tác phòng, chống, dịch bệnh và việc thu gom, lưu giữ, vận chuyển xử lý chất thải y tế và xử lý khẩu trang thải bỏ sau khi sử dụng đúng quy định, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài nguyên & Môi trường về việc tăng cường biện pháp quản lý chất thải để phòng, chống dịch bệnh Covid-19, UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện tuyên truyền, vận động người dân thực hiện đúng các khuyến cáo, hướng dẫn của Bộ Y tế về việc sử dụng khẩu trang phòng, chống dịch bệnh; tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức của nhân dân về việc sử dụng khẩu trang thông thường trong hoạt động sinh hoạt bình thường của người dân. Đối với những loại khẩu trang này, không có nguy cơ nhiễm bệnh thì được sử dụng theo khuyến cáo của nhà sản xuất, của Bộ Y tế và sau khi sử dụng phải được bỏ vào đúng nơi quy định (thùng rác có nắp đậy kín), không được thải ra ngoài môi trường và phải được thu gom, xử lý như đối với chất thải thông thường.

Trong phạm vi chức năng, thẩm quyền được giao tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời phát hiện và ngăn chặn các tổ chức, cá nhân có hành vi thu gom khẩu trang y tế đã qua sử dụng để tái sử dụng nhằm trục lợi bất chính; có các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Trường hợp phát hiện, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh Quảng Bình giao Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế thực hiện nghiêm quy định về quản lý chất thải y tế, quản lý chất thải nguy hại và Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn y tế nguy hại trên địa bàn; tăng cường kiểm soát, giám sát việc thu gom, xử lý chất thải y tế tại các cơ sở y tế; hướng dẫn người dân đến các cơ sở y tế thăm, khám trước khi ra về phải thải bỏ khẩu trang y tế vào các thiết bị lưu chứa chất thải y tế và xử lý theo đúng quy định để ngăn ngừa nguy cơ phát tán mầm bệnh.

Sở Tài nguyên & Môi trường phối hợp với Sở Y tế, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan hướng dẫn các khu vực cách ly tập trung và khu vực có phát sinh dịch bệnh phải bố trí thùng rác chuyên dụng tại các điểm phù hợp để thu gom, lưu giữ khẩu trang y tế đã qua sử dụng; đồng thời thông báo với Bệnh viện đa khoa tuyến huyện để thu gom, vận chuyển, xử lý theo chất thải y tế nguy hại; tăng cường theo dõi, giám sát, chủ động tham mưu các nội dung liên quan đến công tác thu gom, lưu giữ, vận chuyển, xử lý chất thải trên địa bàn nói chung, chất thải rắn sinh hoạt nói riêng, xây dựng kế hoạch xử lý chất thải rắn trước mắt và lâu dài trên địa bàn tỉnh.

Việt Hà
Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động