TP. Hồ Chí Minh xây dựng hệ thống trung chuyển rác hiện đại

12/07/2023 10:45 Phát triển Công nghiệp môi trường
Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh vừa có Tờ trình báo cáo gửi UBND thành phố sơ kết kết quả thực hiện giữa nhiệm kỳ Đồ án quy hoạch xử lý rác trên địa bàn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050. Một trong những nội dung đáng chú ý là từ năm 2025, tất cả các trạm trung chuyển rác tại TP. Hồ Chí Minh sẽ được xây dựng khép kín, hiện đại, đảm bảo các tiêu chuẩn về môi trường.
TP. Hồ Chí Minh xây dựng hệ thống trung chuyển rác hiện đại

Trạm ép rác kín tại quận 12 được thành phố Hồ Chí Minh chọn làm trạm mẫu để phát triển hệ thống trạm trung chuyển rác hiện đại trên địa bàn thành phố. Ảnh: Sưu tầm

Hiện nay, mỗi ngày thành phố Hồ Chí Minh thải ra khoảng 9.700 tấn chất thải rắn sinh hoạt, tỷ lệ tăng khối lượng hàng năm khoảng 6 - 10%; khối lượng rác sinh hoạt bình quân đầu người của thành phố Hồ Chí Minh khoảng 0,98kg/người/ngày. Việc tăng nhanh chóng CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT đô thị với tính chất, thành phần đa dạng phức tạp đã trở thành áp lực cho các nhà quản lý và các đơn vị thu gom, vận chuyển và xử lý.

Hiện nay, trên 70% tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt của thành phố Hồ Chí Minh được xử lý bằng công nghệ chôn lấp hợp vệ sinh. Từ năm 2020, thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đến năm 2025 sẽ xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ đốt rác phát điện và tái chế đạt ít nhất 80%, hướng tới đạt 100% vào năm 2030.

Mặc dù, 100% khối lượng chất thải rắn sinh hoạt của thành phố Hồ Chí Minh được thu gom, xử lý, tuy nhiên, thời gian qua, trong quá trình tập kết rác tại các trạm trung chuyển để các phương tiện đưa tới các khu xử lý rác tập trung lại phát sinh ô nhiễm về mùi hôi, nước rỉ rác. Vì vậy, thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều giải pháp khắc phục ô nhiễm môi trường tại các trạm trung chuyển, đồng thời lên kế hoạch xây dựng các trạm trung chuyển rác hiện đại.

Định hướng quy hoạch mạng lưới trạm trung chuyển trên địa thành phố tầm nhìn đến năm 2050 đặt mục tiêu đến năm 2025, thành phố Hồ Chí Minh sẽ có 40 trạm trung chuyển rác (13 trạm khu vực và 27 trạm phục vụ quận, huyện) trên địa bàn 19 quận, huyện; đến năm 2050 giảm xuống còn 36 trạm (15 trạm khu vực và 21 trạm quận, huyện) trên địa bàn 16 quận, huyện.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành định hướng quy hoạch mạng lưới trạm trung chuyển trên địa thành phố đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 và giao cho UBND thành phố Thủ Đức và các quận, huyện giải tỏa các trạm gây ô nhiễm môi trường và cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới các trạm đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Mục tiêu đến năm 2025, thành phố Hồ Chí Minh sẽ có 40 trạm trung chuyển rác (13 trạm khu vực và 27 trạm phục vụ quận, huyện) trên địa bàn 19 quận, huyện; đến năm 2050 giảm xuống còn 36 trạm (15 trạm khu vực và 21 trạm quận, huyện) trên địa bàn 16 quận, huyện.

Về yêu cầu kỹ thuật, từ năm 2025 trở về sau, tất cả trạm trung chuyển rác của thành phố được xây dựng với khu vực tiếp nhận rác thải và khu vực đậu chờ phương tiện được thiết kế kín hoàn toàn. Đồng thời phải sử dụng công nghệ ép rác kín và trang bị đầy đủ hệ thống xử lý môi trường.

Đồng thời, các trạm trung chuyển rác phải đảm bảo kết nối đồng bộ, tiếp nhận các loại phương tiện thu gom tại nguồn. Ngoài ra, các trạm này phải có khả năng phục vụ, tiếp nhận rác thải sinh hoạt và các loại rác thải khác của hộ gia đình như rác cồng kềnh, rác thải xây dựng, rác thải nguy hại và được trang bị các hệ thống hiện đại khác như: hệ thống camera, hệ thống phần mềm theo dõi khối lượng chất thải tiếp nhận tại trạm, chất lượng môi trường của trạm.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh, thời gian qua, UBND thành phố Thủ Đức và một số quận, huyện đang triển khai đầu tư 16 trạm trung chuyển. Đến nay, 2 trạm trung chuyển rác đã hoàn thành xây dựng, vận hành; 1 trạm trung chuyển đang xây dựng; 2 trạm trung chuyển đang thực hiện thủ tục thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư và 11 trạm trung chuyển đang thực hiện điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, thủ tục giao đất, đăng ký vốn đầu tư công trung hạn để thực hiện đầu tư xây dựng theo quy định./.

PV
Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động