Thứ sáu 19/08/2022 03:00
Dòng sự kiện

Vĩnh Phúc chú trọng bảo vệ môi trường cho các vùng đô thị

02/11/2021 00:59
Vĩnh Phúc đang trên hành trình hướng đến mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, đô thị xanh, văn minh, hiện đại, đáng sống trong tương lai. Do vậy, cùng với việc quan tâm đầu tư từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng, tỉnh cũng tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các huyện, thành phố triển khai các giải pháp nâng cao năng lực bảo vệ môi trường nhất là các vùng đô thị.

Trên địa bàn tỉnh hiện nay có 32 đô thị, trong đó thành phố Vĩnh Yên là đô thị loại II đóng vai trò trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của tỉnh; thành phố Phúc Yên là đô thị loại III; 30 đô thị loại V gồm 16 thị trấn và 14 xã. Tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 45%, tăng 12% so với năm 2015 và cao hơn mức bình quân chung của cả nước.

Xác định vấn đề bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu là nhiệm vụ quan trọng trong quá trình xây dựng, phát triển hệ thống các đô thị trên địa bàn tỉnh để từng bước hoàn thiện khung đô thị chung của thành phố Vĩnh Phúc.

Vĩnh Phúc chú trọng bảo vệ môi trường cho các vùng đô thị
Công nhân Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên vệ sinh quét dọn, thu gom rác thải trên các tuyến phố.

Tỉnh tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các huyện, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường cho cấp ủy, chính quyền các cấp và toàn thể nhân dân. Xây dựng nội quy, quy chế, bảo vệ môi trường, từng bước hình thành lối ứng xử văn minh, hiện đại, có trách nhiệm với cộng đồng cho người dân nói chung và cư dân đô thị nói riêng.

Rà soát, lập, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch hệ thống các công trình, lĩnh vực bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu làm cơ sở để bố trí ngân sách nhà nước đầu tư cũng như xã hội hóa thu hút các nguồn lực đầu tư, như hệ thống xử lý nước thải; nhà máy xử lý rác thải; hồ điều hòa; hệ thống cây xanh; công trình tiêu thoát nước…

Tăng cường cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi nhất để thu hút các nguồn lực đầu tư từng bước hoàn thiện kết cấu đô thị nói chung và hệ thống các công trình, dự án bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu nói riêng.

Làm tốt công tác quản lý kiến trúc, cảnh quan, không gian đô thị, triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý bảo vệ môi trường; chú trọng phòng ngừa ô nhiễm môi trường kết hợp với khắc phục hiệu quả các vùng ô nhiễm, suy thoái để từng bước nâng cao chất lượng môi trường…

Tính đến nay, tỉnh đã hoàn thành và đưa vào sử dụng hệ thống thu gom, xử lý nước thải thành phố Vĩnh Yên giai đoạn I, công suất 5.000m3/ngày.đêm; đang tiếp tục đầu tư giai đoạn II, công suất 6.000m3/ngày.đêm và xây dựng mạng lưới đường ống cấp III thu gom, đấu nối nước thải sinh hoạt hộ gia đình trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên thuộc chương trình phát triển các đô thị xanh loại II, vốn vay Ngân hàng phát triển châu Á.

Xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải cho 3 thị trấn Hương Canh (Bình Xuyên), Thổ Tang (Vĩnh Tường), Yên Lạc; đô thị Tam Hồng và 14 điểm xử lý nước thải tập trung tại các thôn, xóm, cụm dân cư thuộc khu vực nông thôn dọc sông Phan.

Chuẩn bị đầu tư dự án thoát nước, thu gom, xử lý nước thải tập trung cho thành phố Phúc Yên; nâng công suất nhà máy xử lý nước thải tại xã Quất Lưu, huyện Bình Xuyên lên 11.000m3/ngày đêm.

Các nhà máy xử lý rác thải được quan tâm đầu tư, hiện đã hoàn thành đưa vào sử dụng nhà máy xử lý rác thải tập trung bằng công nghệ đốt ở thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương với công suất 75 tấn/ngày.đêm; 1 cơ sở ở thị trấn Hương Canh công suất 20 tấn/ngày đêm.

Hỗ trợ lắp đặt và đưa vào sử dụng 35 lò đốt rác thải quy mô nhỏ cho các xã, thị trấn. Quyết định chủ trương đầu tư và triển khai các bước đầu tư dự án nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tập trung tại xã Xuân Hòa, huyện Lập Thạch, công suất 270 tấn/ngày.đêm và nhà máy tại xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc công suất 50 tấn/ngày đêm.

Hệ thống không gian cây xanh được bảo vệ, giữ gìn, trồng thêm tại nhiều khu vực như Công viên quảng trường Hồ Chí Minh, Văn Miếu tỉnh, các khu công viên công cộng và các tuyến đường trung tâm…tạo môi trường cảnh quan xanh cho các đô thị Vĩnh Phúc.

Cùng với đó, hệ thống các hồ điều hòa, nhất là các hồ lớn như Đầm Vạc, Sáu Vó, Đại Lải, Vân Trục, Bò Lạc, Xạ Hương, Đầm Rưng…đều được phê duyệt quy hoạch để tiến hành các biện pháp cải tạo, giữ gìn diện tích mặt nước; nạo vét tăng sức chứa của lòng hồ.

Các tuyến sông, hệ thống cống tiêu thoát nước được cải tạo, nạo vét, khơi thông để đảm bảo tiêu thoát nước cho đô thị như nạo vét sông Phan từ cầu Thượng Lạp đến điều tiết Vĩnh Sơn; nối dài sông Cà Lồ cụt đến trạm bơm Nguyệt Đức; cải tạo trạm bơm tiêu Đầm Láng (Phúc Yên)…

Mặc dù vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất định, tuy nhiên, nhìn nhận thực tế quá trình phát triển đô thị Vĩnh Phúc trong những năm qua có thể khẳng định, việc bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu cho các đô thị trên địa bàn tỉnh đã đạt nhiều kết quả quan trọng và có những chuyển biến tích cực; đô thị Vĩnh Phúc đang phát triển, hoàn thiện theo hướng đô thị xanh, hiện đại, đáng sống../.

Trần Chiến

Đọc nhiều

Xem phiên bản di động