Thứ hai 25/09/2023 06:33
Dòng sự kiện

Xã Hòa Sơn: Luôn chú trọng làm tốt công tác cải cách hành chính

06/10/2020 14:33
Nhận thức việc cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền xã Hòa Sơn (huyện Hòa Vang, Tp Đà Nẵng) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính trên nhiều lĩnh vực hoạt động của cấp ủy, chính quyền địa phương.
Hòa Sơn – Bước chuyển mình mạnh mẽ

Chủ tịch UBND xã, ông Nguyễn Duy Phương cho biết: Trong 9 tháng đầu năm 2020, xã Hoà Sơn bước vào triển khai thực hiện Nghị quyết Đảng uỷ xã, Nghị quyết HĐND xã về thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, xây dựng thôn kiểu mẫu nông thôn mới; triển khai thực hiện chủ đề năm của huyện về“Năm môi trường, trật tự đô thị và cải cách hành chính”. Để triển khai hiệu quả công tác CCHC, UBND xã luôn quan tâm chỉ đạo bộ phận chuyên môn đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến CCHC bởi đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm truyền tải những nội dung cơ bản về các kế hạch cải cách thủ tục hành chính của thành phố, huyện và xã đến toàn thể cán bộ và nhân dân trên địa bàn thông qua hệ thống pano, áp phích hoặc tuyên truyền trực tiếp tại các cuộc họp trong nhân dân. Cùng với bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hành chính của xã đã thực hiện tốt việc trực, tiếp nhận và trả kết quả, đáp ứng được yêu cầu của nhiệm vụ.

xa hoa son luon chu trong lam tot cong tac cai cach hanh chinh
Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã Hòa Sơn.

Để thực hiện tốt công tác CCHC, UBND xã đã kiện toàn bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; trong đó, các thành viên là cán bộ công chức có liên quan được phân công nhiệm vụ cụ thể. Cán bộ, công chức chuyên môn xây dựng kế hoạch hoạt động của mình đồng thời tham mưu cho UBND xã ban hành các văn bản quản lý nhà nước theo lĩnh vực phụ trách và tập trung vào các nội dung chính như: Cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, CCHC công và kiện toàn, hiện đại hóa nền hành chính... Đặc biệt, cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông là một khâu quan trọng của tiến trình CCHC tại địa phương. Để việc giao dịch với người dân được thuận lợi, UBND xã đã đầu tư xây dựng bộ phận tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ TTHC riêng, với đầy đủ các trang thiết bị hiện đại như máy tính, máy in, tủ đựng hồ sơ tài liệu... phục vụ tốt cho công tác thủ tục hành chính tại địa phương.

xa hoa son luon chu trong lam tot cong tac cai cach hanh chinh
Lãnh đạo xã Hòa Sơn trao trả kết quả TTHC cho người dân.

Để cán bộ, công chức thực thi nhiệm vụ hiệu quả trong công tác CCHC cũng như nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân; UBND xã đã tập trung làm tốt các công tác như: Tập trung đầu tư xây dựng cơ sở vật chất đảm bảo các điều kiện hoạt động, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho các cán bộ công chức nhằm đảm bảo tính chuyên nghiệp, hiệu quả và tạo thuận lợi nhất cho người dân đến làm thủ tục hành chính; tăng cường giáo dục và tuyên truyền về nhận thức, tư duy của người dân khi đến giao dịch, giải quyết công việc hành chính.

Bên cạnh đó, công tác đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức hằng năm được thực hiện công khai, minh bạch, không chỉ dựa trên năng lực, mức độ hoàn thành nhiệm vụ mà còn trên cơ sở phản ánh của tổ chức, người dân về tinh thần, thái độ khi làm việc. Theo ghi nhận, nhiều người dân chung quan điểm đánh giá, cán bộ hướng dẫn, giải thích tận tình; quy trình, thời gian giải quyết các thủ tục được rút gọn và nhanh hơn.

Năm 2020, để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác CCHC, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Duy Phương cho biết thêm: Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của cấp có thẩm quyền và kết quả CCHC những năm qua, xã sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác CCHC, tập trung vào các lĩnh vực cụ thể như nâng cao chất lượng công tác soạn thảo và ban hành văn bản quy phạm pháp luật, tiếp tục chấn chỉnh lề lối làm việc, quy định và phân công rõ chức trách, nhiệm vụ của từng cán bộ, công chức; không để xảy ra tình trạng đùn đẩy trách nhiệm trong việc giải quyết các kiến nghị của công dân; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật, quy chế làm việc của cán bộ công chức; rà soát các thủ tục đã ban hành, đề nghị sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ khi xét thấy văn bản đó không còn phù hợp; công khai niêm yết các bộ thủ tục đã được cấp có thẩm quyền ban hành; thực hiện tốt việc quản lý và sử dụng cán bộ, công chức…; Đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan. Thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước.

Nguyễn Cường

Đọc nhiều

Xem phiên bản di động