Đông Hưng (Thái Bình):

Xử lý dứt điểm vi phạm trong lĩnh vực đất đai

15/09/2023 07:58 Chính sách - Pháp luật
Sau khi Tạp chí Công nghiệp môi trường có đăng bài “Hủy hoại đất, tác động đến môi trường và câu chuyện hành chính của chính quyền xã Nguyên Xá”, ngày 31/08/2023 UBND huyện Đông Hưng ban hành Công văn số 846 -UBND/TNMT yêu cầu các phòng, ban, đơn vị liên quan xử lý dứt điểm vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đất đai.
Hủy hoại đất, tác động đến môi trường và câu chuyện hành chính của chính quyền xã Nguyên Xá Hủy hoại đất, tác động đến môi trường và câu chuyện hành chính của chính quyền xã Nguyên Xá

Để ngăn chặn, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai của hộ gia đình ông Nguyễn Mộng Kiên (thôn Hồng Phong, xã Nguyên Xá), UBND huyện Đông Hưng chỉ đạo: UBND xã Nguyên Xá tiến hành xử lý dứt điểm vi phạm về sử dụng đất đai đối với hộ ông Nguyễn Mộng Kiên và buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm; trường hợp hộ ông Nguyễn Mộng Kiên vẫn cố tình không chấp hành, UBND xã xây dựng kế hoạch và tổ chức cưỡng chế theo đúng quy định; báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện qua phòng Tài nguyên và Môi trường trước ngày 30/09/2023. Nghiêm túc chấn chỉnh công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn xã và chịu trách nhiệm trước UBND huyện khi để phát sinh các vi phạm mới mà không kịp thời phát hiện, xử lý.

Ngoài ra, UBND huyện Đông Hưng giao cho các phòng: Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế - Hạ tầng, Tư pháp, Thanh tra huyện thường xuyên kiểm tra đôn đốc, hướng dẫn UBND xã Nguyên Xá trong xử lý vi phạm.

Đông Hưng, Thái Bình: Xử lý dứt điểm vi phạm trong lĩnh vực đất đai
Toàn cảnh các công trình vi phạm do ông Nguyễn Mộng Kiên thực hiện từ năm 2020 đến nay, trong đó: Phần nhà, tường đỏ (được vẽ chỉ xanh) xây từ năm 2020; Nhà xưởng, tôn đen - ghi (được vẽ chỉ cam) và khu vực sân - đường đổ bê tông (được vẽ chỉ đỏ) xây dựng trong năm 2022.
Đỗ Hiếu
Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động