Yên Bái: Hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2023

18/09/2023 08:12 Địa phương
Với mục tiêu thu hút được đông đảo người dân tham gia bảo vệ môi trường, mới đây, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Yên Bái Nguyễn Thế Phước đã ban hành văn bản số 2985 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2023.

Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn (Chiến dịch) do Australia khởi xướng, được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc phát động trên phạm vi toàn cầu từ năm 1993 (tổ chức định kỳ vào tuần thứ 3 của tháng 9 hằng năm).

Từ đó đến nay, Chiến dịch trở thành một trong những sự kiện môi trường quốc tế thường niên, thu hút sự tham gia hưởng ứng và tạo được sức lan tỏa, sự chuyến biến quan trọng tới toàn thê cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường.

Yên Bái: Hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2023

Yên Bái nhiều hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2023

Nhằm tiếp tục góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về công tác bảo vệ môi trường. Chiến dịch năm 2023 được lựa chọn với chủ đề “Chung tay hành động cho thế giới sạch hơn”.

Trên cơ sở Văn bản số 7294/BTNMT-TTTT ngày 30/8/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2023.

Theo đó, tỉnh Yên Bái phát động các phong trào ra quân làm vệ sinh môi trường. Trong đó, tập trung thu gom rác thải, rác thải nhựa trôi nổi trên sông, hồ, suối, mương...Cùng với đó, trồng cây cải thiện môi trường tại các đô thị, khu dân cư và vùng lân cận, nhất là trên các hồ, sông, suối, mương....

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân, cộng đồng trong việc giữ gìn, bảo vệ vệ sinh môi trường. Cùng với đó, tích cực tuyên truyền phân loại chất thải tại nguồn, giảm thiểu phát sinh chất thải, tăng cường tái sử dụng, tái chế chất thải; từ chối sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi nilon khó phân hủy; khuyến khích phát triển, sử dụng các sản phấm thay thế thân thiện với môi trường.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh, lồng ghép nội dung giáo dục bảo vệ môi trường trong các chương trình đào tạo; nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm của mồi người dân, doanh nghiệp đối với công tác bảo vệ môi trường, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy và nhận thức về lối sống bền vững hài hòa với thiên nhiên; xây dựng đạo đức môi trường văn hóa, văn minh trong ứng xử với thiên nhiên; khắc phục và loại bỏ tư tưởng chạy theo lợi ích kinh tế trước mắt mà bỏ qua trách nhiệm bảo vệ môi trường.

Mặt khác, cần nhân rộng các gương điên hình, mô hình, sáng kiến, giải pháp, cách làm hay về bảo vệ môi trường. Khen thưởng theo thấm quyền hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác bảo vệ môi trường.

PV
Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động