Thái Nguyên

Yêu cầu quan trắc, giám sát tác động xói lở lòng, bờ sông

07/11/2023 15:28 Quản lý nguồn thải
Việc khai thác cát, sỏi từ các lòng sông luôn tiềm ẩn nguy cơ xói mòn, lở đất canh tác, thậm chí có nơi còn gây đổ nhà của người dân. Trước tình hình đó, tỉnh Thái Nguyên đã thường xuyên chỉ đạo các cơ quan chức năng, quản lý nghiêm lĩnh vực này. Gần đây, UBND tỉnh tiếp tục ban hành Văn bản số 5318/UBND-CNNXD ngày 20/10/2023 và Văn bản số 2784/UBND-CNNXD ngày 12/6/2023 về việc tăng cường công tác quản lý khai thác khoáng sản cát, sỏi lòng sông.
Yêu cầu quan trắc, giám sát tác động xói lở lòng, bờ sông
Ảnh minh họa

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Văn bản số 4199/STNMT-KS ngày 30/10/2023 về việc thực hiện các quy định về khai thác cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông.

Theo đó, Sở yêu cầu các đơn vị hoạt động khoáng sản cát sỏi trên địa bàn tỉnh: Tiến hành hoạt động khai thác khoáng sản theo đúng toạ độ, diện tích, mức sâu, trữ lượng, công suất và thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung Giấy phép khai thác khoáng sản; khai thác khoáng sản tiết kiệm, hiệu quả; phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội tại khu vực hoạt động khoáng sản; sử dụng đất đúng mục đích, đúng mốc giới, ranh giới thửa đất được cấp có thẩm quyền giao, cho thuê theo đúng quy định; chấp hành đúng các quy định của pháp luật về khoáng sản, đất đai và bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản; khai thác, sử dụng tài nguyên nước phải có giấy phép theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước.

Khai thác cát, sỏi đảm bảo không gây ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường, phòng chống sạt lở và tai biến địa chất, bảo đảm đa dạng sinh học và bảo vệ rừng; bảo đảm quốc phòng an ninh, an toàn giao thông; không làm thay đổi dòng chảy, không gây sạt lở lòng, bờ, bãi sông; yêu cầu khai thác phải thiết lập hệ thống và thực hiện quan trắc, giám sát tác động xói lở lòng, bờ sông theo quy định; trường hợp phát hiện xảy ra tình trạng sạt lở phải dừng ngay hoạt động khai thác và triển khai các biện pháp khắc phục.

Thực hiện các quy định pháp luật trong báo cáo đánh giá tác động của hoạt động khai thác đến việc bảo đảm sự ổn định của bờ sông, các vùng đất ven sông; bảo đảm sự lưu thông dòng chảy, khả năng tiêu, thoát lũ, xói lòng dẫn, xói lở bờ, bãi sông, suy giảm mực nước sông trong mùa cạn, bảo tồn các hệ sinh thái liên quan.

Các đơn vị phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật trong trường hợp để xảy ra các hành vi vi phạm được phát hiện qua công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát.

Nếu các đơn vị thực hiện khai thác cát sỏi từ lòng sông thực hiện nghiêm các quy định đã đề ra thì vấn đề xói lở lòng bờ sông sẽ được hạn chế, tình hình ô nhiễm môi trường cũng sẽ giảm. Thiết nghĩ, việc thiết lập hệ thống và thực hiện quan trắc, giám sát tác động xói lở lòng, bờ sông khi khai thác cần phải thực hiện nghiêm. Có như vậy, chúng ta sẽ sớm phát hiện các nguy cơ xói mòn lòng, bờ, bãi sông những nơi có hoạt động khai thác ảnh hưởng tới để có phương án xử lý kịp thời, hạn chế tác động xấu xảy ra.

Đình Hợi
Xin chờ trong giây lát...

Chương trình Diễn đàn kinh tế xanh vì một quốc gia phát triển bền vững

Phiên bản di động