Thứ bảy 05/12/2020 18:46

Bổ sung phí thẩm định cấp phép hoạt động điện gió, điện mặt trời

08/04/2020 10:06
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 12/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư 167/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực.
Quy hoạch Điện VIII sẽ tập trung phát triển điện sạch
bo sung phi tham dinh cap phep hoat dong dien gio dien mat troi
Mức phí thẩm định cấp phép nhà máy điện gió, điện mặt trời có công suất dưới 10 MW là 10,6 triệu đồng.

Thông tư bổ sung phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực do cơ quan trung ương thực hiện, đối với nhà máy điện gió, nhà máy điện mặt trời. Cụ thể là sửa đổi, bổ sung mục II phần A Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư số 167/2016/TT-BTC như sau:

TT

Nội dung công việc thu phí

Mức thu (đồng)

 
 

A

Thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực do cơ quan Trung ương thực hiện

 

II

Hoạt động phát điện

 

 
 

1

Công trình nhà máy thủy điện, nhà máy điện gió, nhà máy điện mặt trời

 

 

1.1

Công suất đặt dưới 10 MW

10.600.000

 

1.2

Công suất đặt từ 10 MW đến dưới 30 MW

15.000.000

 

1.3

Công suất đặt từ 30 MW đến dưới 100 MW

18.000.000

 

1.4

Công suất đặt từ 100 MW đến dưới  300 MW

24.500.000

 

1.5

Công suất đặt từ 300 MW trở lên

28.800.000

 

2

Công trình nhà máy nhiệt điện (than, khí, dầu, sinh khối, chất thải rắn)

 

 

2.1

Công suất đặt dưới 50 MW

17.800.000

 

2.2

Công suất đặt từ 50 MW đến dưới 100 MW

21.900.000

 

2.3

Công suất đặt từ 100 MW trở lên

28.800.000

 
Thông tư có hiệu lực từ ngày 17/4/2020.

 

Quang Minh
Xem phiên bản mobile