Thứ tư 17/08/2022 11:13
Dòng sự kiện

Các nhiệm vụ ưu tiên trong bảo vệ môi trường của Bà Rịa - Vũng Tàu

25/03/2020 09:17
Nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ bảo vệ môi trường, kiểm soát được hoạt động xả thải khí thải, nước thải tại các nhà máy luyện, cán thép; các cơ sở chế biến hải sản; thu gom, xử lý tập trung các chất thải y tế nguy hại,... Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa ban hành Kế hoạch triển khai công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn năm 2020.
Bà Rịa - Vũng Tàu: Tăng cường quản lý chất thải để phòng, chống dịch
cac nhiem vu uu tien trong bao ve moi truong cua ba ria vung tau
Lượng rác tồn đọng ở Côn Đảo lớn.

Kế hoạch đề ra các nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên thực hiện, gồm: thực hiện Nghị quyết số 96/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp lần thứ 15; xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại Côn Đảo; thực hiện kế hoạch, lộ trình chuyển đổi mô hình chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt sang sử dụng công nghệ đốt, tái chế, phát điện; khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên; bảo vệ các hồ cấp nước sinh hoạt; thực hiện Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế xã nội năm 2020; bảo vệ các hồ cấp nước sinh hoạt; xây dựng dự án môi trường thông minh trên địa bàn tỉnh; thực hiện kế hoạch, lộ trình chuyển đổi mô hình chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt sang sử dụng công nghệ đốt, tái chế, phát điện; kiểm tra, nắm bắt rõ các điểm đen và thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phòng ngừa, cải thiện, khắc phục; hoàn thành thủ tục kêu gọi đầu tư Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại Côn Đảo; đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh về nâng cao chất lượng cuộc sống con người giai đoạn 2019 - 2025.

Để triển khai có hiệu quả Kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu năm 2020, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt trong toàn hệ thống chính trị thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về bảo vệ môi trường theo tinh thần Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 23/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác quản lý, bảo vệ môi trường; khẩn trương xây dựng Kế hoạch cụ thể để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm được giao tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch này trong thời gian 15 ngày kể từ ngày Kế hoạch này được ban hành (gửi về Văn phòng UBND tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường); đồng thời, tập trung nguồn lực để thực hiện đúng yêu cầu, đạt kết quả, bảo đảm mục tiêu và thời gian hoàn thành theo Kế hoạch này. Định kỳ hàng quý, tổng hợp kết quả thực hiện, các khó khăn, vướng mắc báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) để kịp thời chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, đạt hiệu quả; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu để các nhiệm vụ được giao thực hiện chậm trễ theo thời gian quy định, không đạt kết quả mà không có lý do chính đáng.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng được giao chủ động triển khai các nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, giám sát; công tác truyền thông; đa dạng sinh học,...

Hiện thực hóa các nhiệm vụ trọng tâm trên, ngày 19/3, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức cuộc họp nghe báo cáo việc đầu tư xử lý rác thải ở huyện Côn Đảo. Hiện mỗi ngày toàn huyện Côn Đảo (Bà Rịa – Vũng Tàu) phát sinh 22 tấn rác thải sinh hoạt, nhưng chỉ xử lý được 3-4 tấn/ngày.

Trước thực trạng trên, Sở Tài nguyên và Môi trường Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, có 6 đơn vị đề xuất được xử lý rác thải tồn đọng ở Côn Đảo. Sở đang tiến hành xây dựng quy định các tiêu chí lựa chọn đối tác phù hợp với công nghệ đốt tại chỗ với yêu cầu các đơn vị phải đáp ứng được tiêu chí như: có dây chuyền, thiết bị công nghệ lò đốt đáp ứng được các quy định về bảo vệ môi trường, không gây ô nhiễm trong quá trình xử lý, bảo đảm thời gian lắp đặt dây chuyền, thời gian xử lý rác tồn đọng với giá thành hợp lý.

Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu xây dựng quy định các tiêu chí theo hướng, khi xử lý rác thì lượng khí thải, tiếng ồn phải đạt chuẩn theo quy định; thời gian lắp đặt dây chuyền, thời gian xử lý rác tồn đúng như cam kết; giá thành xử lý rác thấp nhất so với các đơn vị còn lại thì tỉnh sẽ xem xét lựa chọn.

Thu Trang
Xem phiên bản di động