Thứ sáu 04/12/2020 06:10

Đề xuất tính giá bán lẻ điện theo 5 bậc thang

27/02/2020 12:56
Thay vì tính giá điện theo 6 bậc như hiện hành, Bộ Công Thương đề xuất tính lại với 5 bậc.
EVN ban hành mẫu hóa đơn điện tử và thông báo tiền điện mới
de xuat tinh gia ban le dien theo 5 bac thang
Đề xuất tính giá bán lẻ điện theo 5 bậc thang

Bộ Công thương vừa đưa ra dự thảo lấy ý kiến nhằm hoàn thiện dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ cấu biểu giá bán lẻ điện (thay thế quyết định số 28/2014/QĐ-TTg), để trình Thủ tướng xem xét, quyết định.

Các phương án, kịch bản xây dựng lần này dựa theo cơ cấu, sản lượng điện khách hàng sinh hoạt và giá bán lẻ điện năm 2018. Theo Bộ Công Thương, việc này đảm bảo giá bán lẻ điện sinh hoạt bình quân giữ nguyên như tính toán cơ cấu tại Quyết định 28/2014 là 1.896,89 đồng một kWh.

Phương án giá điện theo 5 bậc thang cũng là đề xuất của giới chuyên gia, EVN đưa ra hồi cuối năm 2019. Ở phương án này, cơ quan soạn thảo đưa ra hai kịch bản. 

So sánh biểu giá hiện hành với phương án 5 bậc theo kịch bản 1 và 2:

Bậc

Biểu giá hiện hành

Phương án 5 bậc

Kịch bản 1

 Mức sử dụng 

Kịch bản 2

 

Mức sử dụng

Giá (*)

Giá

Giá

1

Cho kWh 0-50

1.549

1.549

Cho kWh 0-100

 1.549

2

Cho kWh 51-100

1.600

1.858

Cho kWh 101-200

1.878

3

Cho kWh 101-200

1.858

2.340

Cho kWh 201-400

2.431

4

Cho kWh 201-300

2.340

2.701

Cho kWh 401-700

2.701

5

Cho kWh 301-400

2.615

3.105

701 kWh trở lên

2.878

6

401 kWh trở lên

2.701

     
(*) đồng/kWh

 

Ở kịch bản 1, Bộ Công Thương cho rằng, mức tăng giá bán điện giữa các bậc hợp lý, đảm bảo số hộ dùng điện dưới 700 kWh một tháng (chiếm 92% tổng số hộ gia đình) không tăng hoặc giảm tiền điện khi áp dụng biểu giá mới. 

Nếu một hộ dùng điện từ 701 kWh trở lên, tiền điện một tháng phải trả tăng thêm là 29.000 đồng. Có khoảng 0,5 triệu hộ trong diện này, chiếm 1,8% tống số hộ.

Mặt khác, số tiền ngân sách hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ chính sách (cho 100 kWh điện đầu tiên) không thay đổi so với hiện hành. Mức tăng giá giữa các bậc là hợp lý, chênh lệch giữa bậc đầu và cuối là 2 lần.

Gộp bậc 1 và bậc 2 với giá điện giữ nguyên theo bậc 1 nhằm đảm bảo ngân sách hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ chính sách. Phần doanh thu thiếu được bù vào bậc trên 700 kWh.

Tuy nhiên, hộ sinh hoạt có mức dùng điện 200-300 kWh một tháng (khoảng 3,6 triệu hộ) và từ 701 kWh một tháng trở lên (0,5 triệu hộ) phải trả tăng thêm 6.000 - 14.000 một tháng. Mức tăng giá giữa các bậc không đồng đều.

Sau khi phân tích, Bộ Công Thương đề nghị chọn kịch bản 1 áp dụng trong thực tế, thay thế biểu giá điện hiện hành.

Mai Hoa
Xem phiên bản mobile