Hà Nội: Đưa 100% Cụm công nghiệp xây dựng mới có trạm xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn

18/05/2023 12:44 Quản lý nguồn thải
Mới đây, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 97/KH-UBND về quản lý, đầu tư phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023. Đưa 100% cụm công nghiệp xây dựng mới có trạm xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn quốc gia.
Bắc Ninh: Chú trọng giải quyết vấn đề môi trường tại làng nghề, CCN làng nghề Hội thảo Hiện trạng và giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường cụm công nghiệp Châu Khê Một số giải pháp đẩy mạnh bảo vệ môi trường tự nhiên các KCN, CCN tỉnh Ninh Bình đến năm 2030

Kế hoạch nhằm cụ thể hóa Chương trình hành động của UBND Thành phố thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2023 của thành phố Hà Nội và Chương trình công tác của UBND Thành phố năm 2023. Đồng thời, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố; tháo gỡ khó khăn vướng mắc; đẩy mạnh xúc tiến, thu hút đầu tư phát triển hạ tầng cụm công nghiệp theo quy hoạch đáp ứng yêu cầu cho phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.

Hà Nội: Đưa 100% Cụm công nghiệp xây dựng mới có trạm xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn
Ảnh minh hoạ.

Theo đó, trong năm 2023, Thành phố sẽ tập trung chỉnh trang, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp đang hoạt động trên địa bàn, gồm: Giao thông nội bộ, vỉa hè, cây xanh, cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải, chất thải rắn, cấp điện, chiếu sáng công cộng, thông tin liên lạc nội bộ, nhà điều hành, tường rào bảo vệ và các công trình khác phục vụ hoạt động của cụm công nghiệp trong hàng rào các cụm công nghiệp đáp ứng yêu cầu tại Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp.

Cùng với đó, thành phố cũng tập trung hoàn thiện các thủ tục, phấn đấu khởi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật 10-20 cụm công nghiệp thành lập giai đoạn 2018-2020; quyết định thành lập, mở rộng 5-10 cụm công nghiệp. Bảo đảm, 100% cụm công nghiệp xây dựng mới có trạm xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng. 100% cụm công nghiệp, cụm công nghiệp làng nghề đã đi vào hoạt động có trạm xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng.

Để làm tốt việc này, cùng với giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành liên quan. Trong đó, Sở Công Thương là cơ quan đầu mối chủ trì, phối hợp với sở, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã; các chủ đầu tư cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố tổ chức triển khai thực hiện các nội dung quản lý, phát triển cụm công nghiệp; đôn đốc các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan thực hiện theo đúng quy định và yêu cầu chỉ đạo của Thành phố.

Tại cơ sở, UBND các quận, huyện, thị xã có cụm công nghiệp quản lý, theo dõi, xử lý việc sử dụng đất, xây dựng trái phép theo đúng quy định và quy hoạch đã được phê duyệt; đề xuất xử lý vi phạm (nếu có). Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và chỉ đạo, đôn đốc các chủ đầu tư cụm công nghiệp tổ chức thực hiện các giải pháp bảo đảm tiến độ khởi công và hoàn thành xây dựng hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp theo kế hoạch và tiến độ đã ban hành.

UBND các quận, huyện, thị xã đẩy nhanh tiến độ phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 và công tác giải phóng mặt bằng đáp ứng tiến độ khởi công các các cụm công nghiệp trên địa bàn đã được phê duyệt. Rà soát, xây dựng kế hoạch hoàn thiện hạ tầng trong và ngoài hàng rào cụm công nghiệp thuộc nhiệm vụ chi ngân sách cấp huyện theo phân cấp hoặc đề xuất UBND Thành phố đầu tư các hạng mục công trình cấp Thành phố.

Đức Trọng
Xin chờ trong giây lát...

Huyện Ia Pa (Gia Lai), nhiều khó khăn, bất cập trong xử lý ô nhiễm tại các trại chăn nuôi heo công nghệ cao

Phiên bản di động