Thứ năm 13/05/2021 02:46

Huyện Lạng Giang: Tập trung mọi nguồn lực, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội bền vững

08/07/2020 09:11
Những năm vừa qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lạng Giang đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, giành được nhiều thành tựu trên tất cả các lĩnh vực, góp phần đưa kinh tế - xã hội địa phương ngày càng khởi sắc.

Các lĩnh vực ngày càng được nâng cao

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020, cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bắc Giang, sự phối hợp của các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lạng Giang đã chủ động, đoàn kết, sáng tạo, vượt qua khó khăn, đạt được nhiều thành tựu trên tất cả các lĩnh vực. 

Ngay trong 06 tháng đầu năm huyện Lạng Giang đã thu hút được 09 dự án đầu tư với tổng số vốn đăng ký là 1.556,9 tỷ đồng; cả huyện có 469 doanh nghiệp hoạt động ổn định; giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng ước đạt 3.450,8 tỷ đồng đạt 37,9% kế hoạch và tăng 10,7% so với CKNT.

Về sản xuất nông nghiệp tiếp tục ổn định: Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ Chiêm Xuân bình quân ước đạt 60 tạ/ha, sản lượng vải thiều đạt ước đạt 3.600 tấn. Các hộ dân đã sử dụng 2.383 tấn nguyên liệu để sản xuất nấm, tạo việc làm cho khoảng trên 300 lao động tại địa phương, thu nhập bình quân từ 4,5 - 5 triệu đồng/lao động/tháng, doanh thu đạt 14,2 tỷ đồng. Lĩnh vực chăn nuôi có chuyển biến tích cực. Sau khi thực hiện tổ chức rà soát, hướng dẫn các hộ chăn nuôi tái đàn, tăng đàn lợn tuân thủ nguyên tắc đảm bảo an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh. Đến tháng 06 năm 2020 tổng số đàn lợn của huyện Lạng Giang ước đạt 128.015 con.

Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng, chất lượng được nâng lên. Huyện đã chủ động, phát hiện, xử lý kịp thời dịch bệnh ngay từ cộng đồng. Tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia vào bảo hiểm y tế theo chỉ thị 08 – CT/TU ngày 1/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện đạt 99,44% tăng 0,24% so với CKNT.

Chất lượng giáo dục toàn diện cũng có chuyển biến tích cực, trình độ chuyên môn của đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục được nâng lên, thực hiện tốt kỷ cương gắn với đổi mới quản lý, phương pháp giảng dạy.

Công tác xây dựng Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tốt

Ðiểm nổi bật là công tác chính trị, tư tưởng được đổi mới, tăng cường. Công tác cán bộ được thực hiện nghiêm túc. Việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị huyện tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đạt kết quả tốt.

Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Qua đó, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Công tác tự phê bình và phê bình được thực hiện nghiêm, khắc phục được tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm. Công tác phát triển đảng viên được quan tâm thường xuyên.

Trong năm 2019, có 35 lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên đề được mở tại Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện, với tổng số 3.659 học viên, trong đó có: 04 lớp đào tạo; 23 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng, công tác đoàn thể; 08 lớp bồi dưỡng chuyên đề như hội nhập quốc tế, tôn giáo, tư tưởng Hồ Chí Minh...

Để tiếp tục xây dựng huyện Lạng Giang ngày càng phát triển đi lên, Đảng ủy, chính quyền đã đặt ra nhiệm vụ 06 tháng cuối năm trên cơ sở phát huy thành tựu đạt được, đưa ra mục tiêu phấn đấu thể hiện tính cách mạng cao như: 

- Hoàn thiện Phương án phát triển của huyện để tích hợp vào quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050. Tập trung chỉ đạo hoàn thành việc lập các quy hoạch và triển khai thực hiện có hiệu quả các quy hoạch đã được phê duyệt. Thực hiện sản xuất lúa mùa và cây trồng vụ Đông. Tập trung chỉ đạo tái đàn, tăng đàn lợn tuân thủ nguyên tắc đảm bảo an toàn sinh học.

- Rà soát, điều động, bố trí giáo viên, sắp xếp đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên các trường học phục vụ năm học mới. Tập trung chỉ đạo trường học đạt chuẩn quốc gia trong năm 2020.

- Duy trì chế độ trực sẵn chiến đấu, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ huyện và các sự kiện chính trị quan trọng của huyện…

Nguyễn Đại
Có thể bạn quan tâm
Xem phiên bản mobile