Hà Nội:

Kiểm tra, đánh giá chất lượng môi trường chăn nuôi

06/05/2020 10:52 Địa phương
Theo thống kê, hiện toàn thành phố Hà Nội có 5.350 trang trại chăn nuôi quy mô lớn, vừa, chiếm 26% trên tổng số trang trại, còn lại là trang trại chăn nuôi nhỏ lẻ. Lượng chất thải chăn nuôi thải ra môi trường từ các trang trại là rất lớn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ô nhiễm môi trường như ô nhiễm nguồn nước mặt, nước ngầm, môi trường khí, môi trường đất và các sản phẩm nông nghiệp…
Khẩn trương di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường ra ngoại đô, cách xa khu dân cư
kie m tra danh gia cha t luo ng moi truo ng chan nuoi
Lượng chất thải chăn nuôi thải ra môi trường từ các trang trại tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

Để kiểm soát lượng chất thải này, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội vừa có công văn yêu cầu các đơn vị trực thuộc, các trạm chăn nuôi và thú y các huyện, thị xã tập trung lấy mẫu môi trường chăn nuôi trên địa bàn để đánh giá điều kiện chăn nuôi và chất lượng môi trường chăn nuôi.

Theo đó, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội yêu cầu các đơn vị trực thuộc, các trạm chăn nuôi và thú y các huyện, thị xã tập trung lấy mẫu tại 65 trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm quy mô lớn và vừa; số lượng 5 mẫu/trang trại. Để việc lấy mẫu, đánh giá chất lượng môi trường chăn nuôi đạt hiệu quả, Chi cục yêu cầu các cơ sở chăn nuôi chấp hành việc kiểm tra, lấy mẫu đánh giá chất lượng môi trường chăn nuôi theo quy định của Luật Chăn nuôi và quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường…

Thu Vân
Xin chờ trong giây lát...

Cả nước đồng lòng hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

Phiên bản di động