Thứ ba 15/06/2021 10:40

Quy định mới về mức phí khai thác và sử dụng dữ liệu môi trường

04/05/2020 14:45
Mới đây, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 22/2020/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường.
Quy định mới về xử phạt hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ
quy dinh moi ve muc phi khai thac va su dung du lieu moi truong
Phí khai thác sử dụng bản đồ mạng lưới quan trắc tỷ lệ 1/250.000 là 4 triệu đồng/mảnh.

Biểu mức thu phí ban hành kèm Thông tư đã quy định rõ mức thu phí khai thác và sử dụng về: hồ sơ, tài liệu, báo cáo chuyên đề môi trường; bản đồ; dữ liệu quan trắc môi trường; cơ sở dữ liệu về môi trường.

Trong đó, phí sử dụng và khai thác báo cáo kết quả quan trắc môi trường (theo đợt/năm) về không khí xung quanh; nước mặt (sông, hồ); nước ven bờ; nước mưa; nước dưới đất; trầm tích (sông, nước biển); môi trường đất là 800.000 đồng/báo cáo. Phí khai thác sử dụng bản đồ mạng lưới quan trắc tỷ lệ 1/250.000 là 4 triệu đồng/mảnh. Phí khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu chuyên đề môi trường tỷ lệ 1/250.000, 1/500.000, 1/1.000.000 là 9,145 triệu đồng/mảnh. Phí khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu chuyên đề môi trường tỷ lệ 1/10.000 là 975.000 đồng/mảnh. Phí khai thác và sử dụng dữ liệu kết quả quan trắc môi trường không khí tại hiện trường, tiếng ồn, độ rung là 21.000 đồng/thông số. Phí khai thác và sử dụng dữ liệu kết quả quan trắc môi trường nước mặt lục địa tại hiện trường là 17.000 đồng/thông số...

Mức phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường kể từ ngày 26/5/2020 đến hết ngày 31/12/2020 bằng 70% mức quy định tại biểu mức thu phí nói trên.

Chậm nhất là ngày 05 hàng tháng, người nộp phí thực hiện nộp trực tiếp cho tổ chức thu phí hoặc nộp vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách của tổ chức thu phí mở tại Kho bạc Nhà nước

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 26/5/2020.

Mai Hoa
Xem phiên bản mobile