Thứ năm 25/02/2021 00:42

Quy định về phí khai thác và sử dụng dữ liệu môi trường

16/10/2019 10:49
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với Dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường.
Hướng dẫn thực hiện công tác giao nộp dữ liệu môi trường
quy dinh ve phi khai thac va su dung du lieu moi truong
Mức phí cho 1 lần khai thác bản đồ hiện trạng môi trường (nước mặt, không khí, đất) tỉ lệ 250.000 là 4 triệu đồng.

Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân nộp phí; tổ chức thu phí; cơ quan, tổ chức, cá nhân khác liên quan đến khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường và thu, nộp phí.

Theo Bộ Tài chính, cơ quan nhà nước khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường không phải nộp phí theo quy định tại Thông tư này trong các trường hợp sau: Thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng không vì mục đích lợi nhuận; hoặc trao đổi thông tin với nước ngoài, tổ chức quốc tế theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; hoặc phục vụ cho các mục đích phòng, chống thiên tai, đảm bảo quốc phòng và an ninh quốc gia; hoạt động của cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ, tổ chức chính trị - xã hội ở cấp Trung ương; hoạt động điều tra, xét xử, xử lý tranh chấp theo yêu cầu của cơ quan điều tra xét xử; xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của bộ, ngành, địa phương theo yêu cầu của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; Chủ tịch UBND cấp tỉnh.

Chậm nhất là ngày mùng 5 hàng tháng, tổ chức thu phí phải gửi số tiền phí đã thu của tháng trước vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc nhà nước.

Dự thảo nêu rõ, đối với bản đồ hiện trạng môi trường (nước mặt, không khí, đất) tỷ lệ 250.000, mức phí cho 1 lần khai thác là 4 triệu đồng. Bản đồ hiện trạng môi trường (nước mặt, không khí, đất) tỷ lệ 100.000, mức phí cho 1 lần khai thác là 2,29 triệu đồng.

Đối với cơ sở dữ liệu chuyên đề môi trường tỉ lệ 1:250.000; 1:500.000; 1:1.000.000, mức phí cho 1 lần khai thác là 9,145 triệu đồng. Cơ sở dữ liệu chuyên đề môi trường tỷ lệ 1:25.000; 1:50.000; 1:100.000 thì mức phí cho 1 lần khai thác là 1,715 triệu đồng.

Đối với hồ sơ, tài liệu quản lý chất lượng môi trường; quản lý chất thải và cải thiện môi trường; bảo tồn đa dạng sinh học; truyền thông môi trường; quản lý môi trường lưu vực sông, ven biển và biển; hoặc báo cáo kết quả quan trắc môi trường (theo đợt/năm): không khí xung quanh; nước biển ven bờ; nước mưa; nước dưới đất; trầm tích (sông, nước biển); môi trường đất, mức phí cho 1 lần khai thác là 800.000 đồng

Mai Hoa
Xem phiên bản mobile