Thứ sáu 24/01/2020 09:29

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đảm bảo quản lý và xử lý có hiệu quả chất thải ở đô thị và nông thôn

27/02/2019 19:57
Đó là chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà tại cuộc họp ngày 22/02 sau khi nghe Tổng cục Môi trường báo cáo về tình hình triển khai thực hiện Chương trình hành động của Bộ thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết 09/NQ-CP của Chính phủ. Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân cùng chủ trì cuộc họp.


Quang cảnh cuộc họp

Báo cáo tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Tài, Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường cho biết: Theo Quyết định số 12/QĐ-BTNMT ngày 02/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Chương trình hành động của Bộ thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ, ngoài các nhiệm vụ và giải pháp chung, Tổng cục Môi trường được giao thực hiện 04 nhóm nhiệm vụ cụ thể trong lĩnh vực môi trường, đồng thời được giao theo dõi thực hiện 04 chỉ tiêu chủ yếu; 02 văn bản quy phạm pháp luật trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, 01 văn bản quy phạm pháp luật trình Bộ trưởng và 06 nhiệm vụ, đề án. Thực hiện Chương trình hành động của Bộ, Tổng cục đã ban hành Quyết định số 63/QĐ-TCMT ngày 18/01/2019 triển khai xây dựng Chương trình công tác năm 2019. Trong đó sẽ tiếp tục tập trung hoàn thiện hành lang pháp lý về bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; tăng cường nguồn lực cho hoạt động bảo vệ môi trường; chủ động phòng ngừa, kiểm soát, khắc phục ô nhiễm, cải thiện chất lượng môi trường; tăng cường thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; thường xuyên cập nhật các nhiệm vụ phát sinh và có lộ trình triển khai cụ thể, bảo đảm chất lượng, hiệu quả của các nhiệm vụ bảo vệ môi trường. Cùng với đó là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; đổi mới trong chỉ đạo điều hành.. để hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 được giao.
Tại cuộc họp Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân yêu cầu Tổng cục Môi trường tập trung rà soát cơ chế, chính sách, thành lập các tổ công tác, mời các chuyên gia quốc tế, tổ chức các hội thảo để lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung và xây dựng mới các văn bản quy phạm pháp luật, các nhiệm vụ và đề án được giao; tăng cường thanh, kiểm tra đột xuất các vấn đề về môi trường mà người dân, Chính phủ và Bộ đang quan tâm, gắn liền với công tác thông tin, truyền thông phòng ngừa, ứng phó với các sự cố môi trường.

 Thu Trang
Có thể bạn quan tâm
Xem phiên bản mobile