Thứ ba 24/11/2020 22:36

Tiêu chuẩn môi trường góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực bảo vệ môi trường

04/06/2020 12:19
Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước lĩnh vực bảo vệ môi trường, Bộ Tài nguyên & Môi trường đã ban hành 48 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường (QCVN), làm công cụ quản lý quan trọng, cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu của công tác bảo vệ môi trường trong những năm vừa qua.
Các quy định, chính sách mới quan trọng trong Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)
tieu chuan moi truong gop phan nang cao hieu qua hieu luc bao ve moi truong
Các thông số cũng như ngưỡng quy định trong các QCVN đảm bảo mục tiêu bảo vệ môi trường.

Quy chuẩn môi trường là văn bản pháp quy kỹ thuật quy định về mức giới hạn, yêu cầu tối thiểu, các ngưỡng, các mục bắt buộc phải tuân thủ để đảm bảo sức khỏe con người, bảo vệ môi trường. Quy chuẩn có vai trò rất quan trọng trong công tác quản lý môi trường, đó là công cụ phục vụ quản lý nhà nước, đảm bảo lợi ích cho môi trường và lợi ích của cộng đồng; đồng thời, đó cũng là cơ sở để đánh giá chất lượng môi trường xung quanh và kiểm soát ô nhiễm môi trường do các hoạt động sản xuất kinh doanh và sinh hoạt do con người gây ra.

48 QCVN về môi trường có 12 QCVN về chất lượng môi trường xung quanh và 36 QCVN về chất thải và xử lý chất thải. Nhìn chung, các QCVN về môi trường hiện nay đã được xây dựng đảm bảo tính chặt chẽ, nghiêm ngặt, thậm chí một số ngưỡng quy định còn tiệm cận với quy định của các quốc gia phát triển như Nhật Bản, Hàn Quốc, Liên minh châu Âu (EU).

Với mục tiêu đảm bảo an toàn cho con người và môi trường, các QCVN về chất thải được xây dựng căn cứ vào công nghệ thực tế tốt nhất hiện có, đảm bảo tính khả thi, phù hợp với mức độ phát triển kinh tế - xã hội, trình độ công nghệ của đất nước và đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế. Trong quá trình xây dựng các QCVN, cơ quan soạn thảo đều tiến hành tham khảo tiêu chuẩn môi trường của các nước trong khu vực và trên thế giới, các tổ chức quốc tế để đảm bảo tính hài hòa và thực hiện khảo sát đánh giá thực tế để khi ban hành việc áp dụng QCVN phù hợp với điều kiện thực tế Việt Nam.

Riêng về kiểm soát chất lượng không khí, hiện nay Bộ Tài nguyên & Môi trường đã ban hành 11 QCVN để kiểm soát khí thải cho các ngành công nghiệp và 02 QCVN quy định về chất lượng môi trường không khí xung quanh (QCVN 05:2013/QCVN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh; QCVN 06:2009/QCVN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh).

Các thông số cũng như ngưỡng quy định trong các QCVN đều đã được xây dựng trên cơ sở nghiên cứu, đánh giá, tham khảo kinh nghiệm quốc tế và điều kiện thực tế ở Việt Nam, đảm bảo mục tiêu bảo vệ môi trường.

Trong quá trình áp dụng các QCVN, Bộ Tài nguyên & Môi trường thường xuyên lắng nghe, tiếp nhận ý kiến phản hồi của các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân để xem xét, điều chỉnh các QCVN cho phù hợp với thực tế áp dụng và mục tiêu bảo vệ môi trường theo từng thời kỳ, giai đoạn phát triển của đất nước. Thời gian tới, Bộ sẽ tiếp tục hoàn thiện các bộ quy chuẩn để đánh giá, góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực về bảo vệ môi trường.

Thu Hà
Xem phiên bản mobile