Xử lý rác thải theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới đạt chuẩn

28/06/2020 21:36 Quản lý nguồn thải
Để thực hiện việc thu gom và phân loại rác thải tại các hộ gia đình theo tiêu chí nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2025, Văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới đã dự thảo, xin ý kiến góp ý của các đơn vị liên quan để hoàn thiện bộ tiêu chí với tiêu chí huyện đạt chuẩn và huyện nâng cao có chỉ tiêu về tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại rác tại nguồn.
Ý chí - Quyết tâm - Đồng lòng: Vì một mục tiêu chung xây dựng nông thôn bền vững
xu ly rac thai theo tieu chi xay dung nong thon moi dat chuan
Đổi mới công nghệ xử lý rác hiện đại, thay thế việc chôn lấp, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Hiện nay có nhiều ý kiến đề nghị UBND Thành phố chỉ đạo việc thực hiện thu gom và phân loại rác thải tại các hộ gia đình theo tiêu chí nông thôn mới thống nhất trên địa bàn Thành phố nghiên cứu đầu tư công nghệ tiên tiến để xử lý rác thải trên địa bàn thành phố, hạn chế tình trạng chôn lấp như hiện nay.

Về vấn đề này, theo UBND TP. Hà Nội, rác thải sinh hoạt trên địa bàn đang được các đơn vị duy trì vệ sinh môi trường thực hiện thu gom, vận chuyển và xử lý tại 2 Khu xử lý chất thải rắn (CTR) tập trung của Thành phố là Khu LH XLCT Nam Sơn, huyện Sóc Sơn và Khu XLCTR Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây. Công nghệ xử lý rác thải chủ yếu thực hiện theo hình thức chôn lấp hợp vệ sinh và đốt rác không tận thu năng lượng. Với khối lượng rác thải sinh hoạt tăng dần hàng năm trên địa bàn, việc phân loại rác phù hợp với công nghệ xử lý, giảm thiểu khối lượng rác phát sinh tại nguồn. Đồng thời đổi mới công nghệ xử lý rác hiện đại, thay thế việc chôn lấp, giảm thiểu ô nhiễm môi trường là cần thiết.

Để xây dựng Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2025, Văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới Thành phố đã dự thảo, xin ý kiến góp ý của các đơn vị liên quan để hoàn thiện bộ tiêu chí với tiêu chí huyện đạt chuẩn và huyện nâng cao có chỉ tiêu về tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại rác tại nguồn.Trong giai đoạn tới, UBND Thành phố chỉ đạo các Sở, ngành Thành phố tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến đóng góp và đề xuất giải pháp đồng bộ cho công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt sau phân loại từ các hộ gia đình đảm bảo phù hợp với tiêu chí huyện đạt chuẩn và huyện nâng cao.

Đối với việc thay đổi công nghệ xử lý rác thải, UBND Thành phố khuyến khích, kêu gọi đầu tư xây dựng các nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt theo công nghệ hiện đại đốt phát điện để xử lý rác thải sinh hoạt. Hiện nay, dự án Nhà máy đốt phát điện 4.000 tấn/ngày đêm tại Khu LH XLCT Nam Sơn đang được xây dựng, dự kiến hoàn thành và đưa vào vận hành từ cuối năm 2020. Một số dự án đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt công nghệ đốt phát điện công suất 1.000 tấn/ngày đêm và 1.500 tấn/ngày đêm tại Khu xử lý CTR Xuân Sơn, Sơn Tây cũng đang được triển khai. Do đó, sẽ giảm thiểu việc xử lý rác thải sinh hoạt theo phương pháp chôn lấp như hiện nay.

Chinhphu.vn
Xin chờ trong giây lát...

Chương trình Diễn đàn kinh tế xanh vì một quốc gia phát triển bền vững

Phiên bản di động